Duch Pański nade mną…

Zapewne każdy z nas, kiedy ma chwile wolnego czasu, czyta książki o różnorakiej tematyce. Istotnym elementem jest oczywiście fakt, że tą najważniejszą księgą zajmująca specjalne miejsce w naszych domach jest oczywiście Pismo Święte. Faktem jest, że dzięki Słowu Bożemu, które czytamy, ale także, które adorujemy przed żywym i obecnym w Adoracji Najświętszego Sakramentu Jezusie nasze życie jest przemieniane. Cieszymy się, że słuchamy naszego Pana i Mistrza, Jezusa.                               

W dzisiejszej Ewangelii według Świętego Łukasza usłyszeliśmy o przybyciu Jezusa do rodzinnego miasta Nazaret. Jezus odczytuje z księgi Starego Testamentu słowa Proroka Izajasza.:

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana.

Po odczytaniu Jezus mów: Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście.

Jezus wskazuje nam dzisiaj na prawdziwość nauki Pisma Świętego. Dziś prawdy tam zawarte przekazuje światu Kościół… Pan Jezus powiedział do nas, że nic z tego co tam zostało napisane, nie może być zmienione. Biblia więc ma wielki wpływ na nasze życie, jeśli słowa w niej zapisane traktujemy jako Słowo Boże i przyjmujemy z wiarą. Zawsze ilekroć nie możemy zrozumieć znaczeń w Piśmie Świętym, możemy również skorzystać z różnych komentarzy do ksiąg Pisma Świętego lub zapytać kapłana.

Pismo Święte jest skarbcem Bożego Objawienia.                                                               

Dlatego módlmy się:                                                      

Panie Jezu. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo do każdego z nas i prosimy, abyś otwierał nasze oczy na naszych bliźnich, obdarzaj nas nowym językiem, abyśmy opowiadali Twoją Dobrą Nowinę o Zbawieniu tym wszystkim ludziom, którzy o niej jeszcze nigdy nie słyszeli. Stwórz prosimy w nas nowe serca, abyśmy dzielili się Twoją miłością z tymi, którzy tej miłości jeszcze nigdy nie doświadczyli.

ks. A. Makiel

Nasi partnerzy