Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej (ang. World Thinking Day) – święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave Baden-Powell (1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci.

Od 2005 roku Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek wybiera dorocznie ważną kwestię międzynarodową jako temat światowego Dnia Myśli Braterskiej, okazję do poznania i docenienia innych krajów i kultur, a także zwiększenia świadomości i wrażliwości na problemy globalne.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny

Tegoroczny Światowy Dzień Myśli Braterskiej rozpoczyna trzyletnią podróż, w którą wyruszają harcerki, harcerze, skautki i skauci, by stać się świadomymi ekologicznie liderkami i liderami w swoim życiu i zachowaniu oraz życiu swoich społeczności.

Przez kolejne trzy lata propozycja programowa WAGGGS będzie opierać się na temacie środowiska. Co roku będziemy ten temat rozbudowywać i badać powiązania pomiędzy środo­wiskiem a innymi globalnymi problemami.

Zrealizowanie tej propozycji programowej pozwoli harcerkom i harcerzom oraz skautkom i skautom na całym świecie na:

Odkrywanie kwestii związanych ze środowiskiem:

 • Poszerz wiedzę na temat zmian klimatu i zrozum, dlaczego to taka ważna kwestia;
 • Odkryj globalne problemy środowiskowe, które wymagają pilnego rozwiązania;
 • Zrozum, jak nasze działania i zachowania wpływają na środowisko naturalne.

Przećwiczenie postawy równości płci:

 • Zrozum, dlaczego kobiety i dziewczęta są
  bardziej dotknięte zmianami klimatu.
 • Zastanów się, jaki jest związek pomiędzy równością płci a środowiskiem. Pomyśl o własnym życiu i otoczeniu.
 • Dowiedz się, jakie działania możesz podjąć na rzecz środowiska naturalnego.

Podjęcie działania:

 • Określ, co należy zmienić, by chronić środowisko.
  Zaplanuj, jak możesz chronić środowisko w swoim codziennym życiu.
 • Zainspiruj się do zabierania głosu i podejmowania działań na rzecz środowiska.
 • Wspieraj innych, by mieli odwagę działać w swoich społecznościach.

źródło: www.wikipedia.pl i https://cbp.zhp.pl/

 

Nasi partnerzy