Maryja – Patronka Adwentu

Raduj się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana!

W tych dniach, gdy już zbliżamy się do przeżywania Narodzenia Naszego Pana na nowo uświadamiamy sobie, że możemy cieszyć się z faktu przyjęcia i wypełnienia przez Maryję Woli Bożej. Maryja daje się prowadzić Bogu. Pomaga nam nie smucić się, ale ukazywać światu jak wielkie łaski Pan Bóg zsyła nam, którzy są zawsze blisko Jej Syna Jezusa.

Możemy więc wyobrazić sobie, jak Maryja z wielka radością i pokojem serca wypowiada słowa FIAT – czyli Oto Ja Służebnica Pańska, Niech Mi się Stanie według słowa Twego.

Maryja oczekując na Zbawiciela nie zostaje zamknięta w domu, nie zostawia tej radości dla siebie samej, ale udaje się do swojej krewnej Elżbiety i wypowiada Magnifikat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim…” bo Maryja mając pod swoim Sercem Jezusa jest Pierwszym Żywym Tabernakulum. Dziękujmy i uwielbiajmy Boga w naszym życiu, w Jego ramionach jesteśmy zawsze bezpieczni. Wierzmy i ufajmy Bogu naszemu Ojcu tak jak uczyniła to Maryja. Z radością oczekując na naszego Pana i Zbawcę. Maryi powierzajmy każdego dnia nasze życie.

xAM

Nasi partnerzy