Nigdy nie dajmy się okraść z wiary

  • Napisany przez:

Rozmowa z Jego Ekscelencją księdzem prof. dr hab. Ignacym Decem, podsumowująca 15 lat posługi jako Ordynariusza Diecezji Świdnickiej.

w-Akcji: Księże biskupie, gdyby trzeba było podsumować 15-letnią posługę Waszej Ekscelencji jako Ordynariusza diecezji świdnickiej – co wymieniłby ksiądz biskup jako najważniejsze elementy?

JE ks. bp Ignacy Dec: W sektorze organizacyjnym zostały ukształtowane rożne struktury, które powinny być w diecezji, a wiec najpierw Kuria Biskupia, następnie Wyższe Seminarium Duchowne – utworzyliśmy własne, ponieważ mieliśmy 70 kleryków. To także Caritas Diecezjalne, po nim – po 9 latach – ustanowiliśmy sąd Kościelny i wreszcie powstał Dom Księży Emerytów, przeznaczony dla księży seniorów, aby mieli spokojną , zasłużoną jesień życia.
To jeżeli chodzi o wymiar organizacyjny.

Natomiast jeżeli chodzi o wymiar duszpasterski, chciałbym wymienić trzy wydarzenia. Na początku istnienia naszej diecezji zorganizowaliśmy Kongres Eucharystyczny, ponieważ diecezja powstała w roku Eucharystii, więc nasz Kongres był odpowiedzią na Papieską encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”- Kościół z Eucharystii. Było to wydarzenie, które objęło zasięgiem całą diecezję, wraz z 10 stacjami terenowych, przy których trwała modlitwa, połączona z Konferencjami na temat Eucharystii. Drugim wydarzeniem była peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, obrazu z napisem „Jezu ufam Tobie”. To była nasza odpowiedź na orędzie Miłosierdzia Bożego, które ogłosił Jan Paweł II. Peregrynacja obrazu trwała od 2007-2010 roku, a więc trzy lata. Obsługiwali ja Pallotyni. Owocem tej peregrynacji są dzisiaj modlitwy o godz. 15.00 – wierni w kościołach odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia, uczestniczą w nabożeństwach. Myślę, że grupy Caritasu funkcjonują i działają, jako Miłosierdzie Boże praktycznie, okazywane dla ubogich. Jako że Pan Bóg nam to miłosierdzie okazuje, jest Ojcem miłosierdzia i my także powinniśmy być miłosierni wobec tego co nam powiedział Jezus: „błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Trzecim wydarzeniem była peregrynacja Maryjna, figury Matki Bożej Fatimskiej.
Było to nasze przygotowanie do świętowania 100 lecia Objawień Matki Bożej w
Fatimie, które świętowaliśmy w roku 20017. Peregrynacja trwała 3 lata i podobnie jak poprzednia, w każdej parafii trwały rekolekcje przy figurze. Tą peregrynacje obsługiwali Franciszkanie Konwektualni.

Wymienione peregrynacje były odpowiedzią na dwa orędzia, które pozostawił nam Jan Paweł II: Orędzie o Bożym Miłosierdziu, które nagłośnił światu, ukazując Siostrę Faustynę i odpowiedź na Orędzie Fatimskie, które Papież pogłębił i przypomniał światu po zamachu na swoje życie, kiedy to uświadomił sobie, że ten zamach został przez Matkę przepowiedziany. Orędzie Fatimskie jest bardzo aktualne, zawiera wezwanie, które wypływa z samej Ewangelii, z ust Pana Jezusa. Jest to wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej.

w-Akcji: Jakie były największe wyzwania podczas posługi księdza biskupa?

Wyzwań było dużo. Należało zadbać o młode pokolenie, katechezę na wszystkich poziomach nauczania. Ważne były i są nadal wszystkie kwestie związane z małżeństwem i rodziną. Rodzina w obecnym czasie jest w kryzysie. Działania poszły w kierunku odbudowania religijnej kondycji w rodzinie . Powstały grupy jak: Kościół Domowy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – na to kładliśmy nacisk, aby rodzinę otoczyć troską duszpasterską.
Także sprawa budzenia powołań kapłańskich, które się zmniejszyły. Jest to proces ogólnoświatowy, ale i w Polsce zauważalny. Dzięki staraniom w diecezji nie jest najgorzej jeżeli chodzi o ilość powołań i kapłanów. Warto zaznaczyć, że nie łączymy parafii, każda ma swojego kapłana.
Niezwykle istotna sprawa to opieka nad chorymi, ludźmi starszymi. Kapłani zabiegają , aby ludzie byli gotowi na „przejście” z życia doczesnego do wiecznego. Najistotniejszą jest troska, aby budzić wiarę w ludziach i chronić ich przed okradaniem z wiary. W dzisiejszych czasach musimy wartości ewangelicznych bronić.

w-Akcji: Kościół powinien pełnić posługę jednania w społeczeństwie. Czy to się
udaje w sytuacji, gdy polskie społeczeństwo jest teraz tak bardzo podzielone?

Kościół jedna ludzi na bazie głoszenia Ewangelii. Nie można jedności budować na fałszywych wartościach i kłamstwie. Pierwszą wartością podstawową jest Prawda. Inną wartością jest Dobro. Ważne, aby ludzie szukali dobra wspólnego, a nie np. dobra partii czy grupy społecznej. Aby szukali dobra wspólnego, a nie dobra własnego. Dotyczy to również polityków, którzy powinni kierować się roztropną troską o dobro wspólne. Kościół jest instytucją, która jest otwarta na wszystkich; nie możemy jednak zapomnieć, że Kościół jest kierowany przez Piotra naszych czasów, który z biskupami jest w jedności. Bez hierarchii Kościoła nie ma.
Pamiętajmy, że są też i fałszywi reformatorzy i budowniczowie jedności.
Kościół pokazuje drogę budowania jedności wyrastającej z Ewangelii. Tak jak
Jezus, który budował jedność przez Prawdę. Ukazywał, że kocha nas wszystkich,
przyjaciół i nieprzyjaciół i jest gotowy umrzeć za nas. Krzyż jest ostoją jedności
dla ludzi na Ziemi.

w-Akcji: Co zdaniem Jego Ekscelencji jest dziś największym zagrożeniem dla wiary?

Zagrożeniem dla wiary są ideologie, które wciąż się odradzają, rewolucje które znamy z historii: francuska 1789, rewolucja bolszewicka 1917 i rewolucja kulturalna 1968. Wszystkie one w programie miały walkę z Bogiem. Usuwanie Boga z przestrzeni życia publicznego, wykorzenianie wiary z serc ludzkich. Był to podstawowy program wszystkich tych rewolucji. Każda z nich miała potem swoich ideologów, którzy wprowadzali w czyn te hasła. Hasła bezbożne, których realizacja miała doprowadzić do wygaśnięcia wiary i ograniczenia oddziaływania religii na życie społeczne. Wrogowie Kościoła ciągle boja się tej obecności religii w życiu publicznym. Musimy tego bronić , nie możemy sobie
pozwolić na zamkniecie ust.

Wrogowie Kościoła podjęli wątek pedofilii, żeby zniszczyć autorytet Kościoła; odebrać kapłanom, biskupom prawo do nauczania, ponieważ sami popełniają przestępstwa. Jest to patrzenie na Kościół okiem socjologa, okiem ateisty, który ma fałszywą wizję Kościoła. Kościół nie jest instytucją typowo ludzką. To instytucja Bożo-ludzka, najważniejsze w Kościele jest niewidzialne dla oka, tylko doświadczane przez wiarę. Obecność Ducha św., oddziaływanie Bożego Słowa, ewangelizacja świata, karmienie ludzi mocą Bożą, mocą Ducha św., który przychodzi do nas w Sakramentach św. – szczególnie podczas sprawowanej Eucharystii i Sakramentu pokuty. Proszę zwrócić uwagę, że Sakrament pokuty zniknął całkowicie na Zachodzie. U nas również widać mały kryzys, dlatego następny program duszpasterski, który rozpoczniemy w Adwencie tego roku , będzie poświęcony właśnie Eucharystii. Będziemy nad tym pracować, aby ludzi złączyć z Eucharystią, gdzie nabieramy mocy Ducha św., do kształtowania życia osobistego, rodzinnego, publicznego, państwowego i międzynarodowego – właśnie wartościami chrześcijańskimi.

w-Akcji: Czym ksiądz biskup ma zamiar zająć się w najbliższej przyszłości?

Przygotowuję się do przejścia na emeryturę, ponieważ osiągnąłem wiek kanoniczny. Pozostaję w diecezji i w miarę kondycji fizycznej i duchowej będę starał się pomagać, przy zgodzie nowego biskupa służyć diecezji, tylko w inny sposób, niż dotąd to czyniłem. Będąc na emeryturze, tą aktywność wcześniejszą należy zamienić bardziej na pomoc duchową, a więc na modlitwę, ofiarowanie cierpienia. To co kiedyś mówił papież Benedykt XVI, że na emeryturze nie wychodzi z kościoła. Zmienia się więc forma służby: z aktywności przechodzi na bardziej duchową.

Dziękujemy za rozmowę.

zdj. – Mirosław Jarosz

Nasi partnerzy