W obronie Młodzieży

Można by wymienić wielu świętych patronów młodzieży, bł. Karolina Kózkówna, św. Stanisław Kostka jego wspomnienie obchodzimy 18 września. Zaś dzień później 19 dnia miesiąca wspominamy może mniej znanego błogosławionego Gerharda Hirschfeldera, który pochodzi z terenów naszej diecezji świdnickiej, urodził się w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. we Wrocławiu. Przez siedem lat pracował jako wikariusz parafii w Czermnej. Zajmował się tam duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Z powodu bezkompromisowej postawy moralnej stał się niewygodnym dla władz. Jego nauki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Próbowano go zastraszać: jego kazania były ostentacyjnie notowane, wzywano go na przesłuchania. Bronił zasad wiary chrześcijańskiej i Krzyża przed bezczeszczeniem. Po kilku latach posługi w Czermnej został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej, co miało zapewnić mu większe bezpieczeństwo wobec nasilających się szykan. Mimo to 1 sierpnia 1941 r. został aresztowany przez gestapo. Bezpośrednią przyczyną aresztowania stały się wypowiedziane przez niego podczas kazania słowa, wkrótce po prowokacyjnym zbezczeszczeniu przez faszyzującą młodzież barokowej kapliczki wraz z krzyżem, stojącej przy drodze do wsi Wyszki: „Wer der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher!” („Kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!”). Został wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł w 1942 roku.

Jego komentarze do listów św. Pawła mogły być wskazówkami aktualnymi i dzisiaj:

„Św. Paweł użył pięknego zwrotu: „Być wszystkim dla wszystkich”. Nie możemy zamknąć przed ludźmi ani serca ani dłoni. Nasze oczy muszą wtedy spoglądać z miłością, choćby nawet przygniatały nas własne troski. Każdego musimy przyjąć z jednakową uprzejmością, tak jak ojciec (1 Tes 2, 12) czy matka (Ga 4, 19; 1 Tes 9, 7), przyjąć pierwszego, jak i ostatniego. Z pewnością nie jest łatwo wysłuchać kogoś bez uprzedzeń. Na pewno dobrym środkiem duszpasterskim jest stawać się słabym dla słabych, jednak nie można na tym poprzestać, tylko trzeba ich podnosić wzwyż”. (Godzina Czytań)

Nasi partnerzy