Wielka Tajemnica Wiary, czyli rzecz o Eucharystii

  • Napisany przez:

Każdy rok duszpasterski ma swoje przesłanie i aspekt, na którym się skupiamy w Kościele. Obecnie przeżywamy rok pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary. Jest on częścią całego trzyletniego cyklu Eucharystia daje życie.

W cyklu artykułów, które prezentować będziemy na łamach portalu wakcji24.pl, skupimy się na Eucharystii, która omówiona zostanie zarówno pod względem liturgicznym jak i teologicznym.

Na początek nazwy jakie najczęściej odnosimy do Eucharystii. Najbardziej popularna,
czyli: Msza św. (z łac. Missa) znaczy posyłać, jako modlitwy wysyłane ku Bogu, na
zakończenie Mszy św. jesteśmy posyłani, aby dawać świadectwo. Kolejną nazwą najczęściej stosowaną Eucharystia (z gr. eucharystein) znaczy dziękczynienie. Eucharystia jest szczególnym dziękczynieniem składanym Bogu, dlatego już od końca I wieku używana jest ta nazwa dla określenia Mszy św.
Kolejnymi określeniami, które znajdują się już w Piśmie Świętym są: Łamanie
chleba to najstarsza nazwa Mszy św., używana już w pierwszych gminach chrześcijańskich, jej nazwa jest wymieniana w Dziejach Apostolskich (Dz 2, 42.46). Najświętsza Ofiara (z łac. Sacrificium) uobecnia ofiarę Jezusa Chrystusa dokonaną na krzyżu.
Inną nazwą, którą odnosimy nie tylko do Mszy św. ale również do innych czynności
sakramentalnych to Liturgia (z łac. Leiturgia) można ją rozumieć jako służbę Bożą,
gromadzimy się, aby oddawać chwałę Panu, aby się modlić i sprawować czynności święte.

ks. Jakub Klimontowski

zdj. – red

Nasi partnerzy