Wielka Tajemnica Wiary. Miejsca celebracji

  • Napisany przez:

Zgromadzenie liturgiczne, które zbiera się na Eucharystii w kościele, jest ukierunkowane na trzy miejsca: ołtarz, ambona, tron.

Ołtarz – miejsce centralne, najważniejsze. Znajduje się najczęściej na środku
prezbiterium, aby koncelebransi mogli go otaczać wokół i celebrować Mszę św. przodem do ludu. Nazwa „ołtarz” pojawia się w Starym Testamencie jako miejsce składania Jahwe ofiary. Miejscem ofiary stał się w Nowym Testamencie krzyż Jezusa, jednak ofiara eucharystyczna, uobecnia to na krzyżu. Poprzez przyjmowanie darów eucharystycznych (chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią), uczestniczymy w Jego ofierze na krzyżu. Częściej w Nowym Testamencie używa się nazw: stół Pański, wieczerze Pańska itp. Z czasem ołtarz nabrał znaczenia symbolizującego Jezusa. W świątyni powinien być on kamienny (stały), służący tylko do celebrowania Eucharystii.

Ambona – miejsce odczytywania Słowa Boże i głoszenia słowa. Ambona jest
nazywana stołem Słowa, tym samym pozostaje w ścisłym związku ze stołem chleba i wina. Jest to miejsce czytania czytań, śpiewu psalmów, głoszenia homilii, wypowiadania wyznania wiary Credo i modlitwy wiernych.

Tron – miejsce skąd biskup czy papież przemawia do ludu, nazywane „katedrą”.
Ale w „zwykłych” świątyniach jest to miejsce wyeksponowane, naprzeciw ludu, służy do
przewodnictwa celebracji.

xJK

zdj.- red.

Nasi partnerzy