Wielka Tajemnica Wiary – Obrzędy wstępne cz. III

  • Napisany przez:

Kontynuujemy omawianie Obrzędów wstępnych Mszy Św., dziś zajmiemy się:

a) Akt pokuty

Po pozdrowieniu wiernych, celebrans kieruje szczególne wezwanie: “uznajmy przed
Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę” lub inne podobne. Skąd takie wezwanie? Otóż trzeba przypomnieć sobie wydarzenie z Wielkiego Czwartku, Kiedy Chrystus pochyla się przed Apostołami, aby umyć im nogi. Czyni to przed rozpoczęciem ostatniej Wieczerzy. Kiedy Piotr buntuje się, Chrystus mówi: “Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Wiele razy Jezus w nauczaniu zaznaczał, zanim zaczniesz się modlić idź pojednaj się z bratem. Mamy oczywiście kilka form aktów pokuty do wyboru, od najbardziej rozbudowanego i powszechnego „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”, przez „Zmiłuj się nad nami Panie”, po wezwania „Kyrie eleison”.

b) Hymn „Chwała na wysokości Bogu”

Śpiewa się go lub odmawia w niedziele i święta, za wyjątkiem Adwentu i Wielkiego
Postu. To piękna pieśń anielska wykonana po raz pierwszy w noc narodzenia Chrystusa,
kiedy to aniołowie zaśpiewali: “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Słowa te wielbią Boga za wspaniałe i cudowne wcielenie Jego Syna, który dla ludzi stał się darem Bożej miłości. Do tych pierwszych słów Kościół dołączył szereg zwrotów wielbiących Boga. Warto pochylić się nad nim w czasie sprawowanej Eucharystii, jak również w osobistej modlitwie. Można go odmawiać jako modlitwę uwielbienia Boga

xJK

Nasi partnerzy