Wielka Tajemnica Wiary – Obrzędy wstępne cz. IV

  • Napisany przez:

Kontynuujemy omawianie obrzędów wstępnych Mszy św. Często nie zwracamy uwagi na to jak wiele ważnych gestów i modlitw jest w tym czasie. Po akcie pokuty i śpiewie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” następuję modlitwa zwana kolektą.

a) Kolekta
Modlitwa recytowania lub śpiewana przez kapłana przewodniczącego liturgii. Określenie tej modlitwy jako kolekta pochodzi z łaciny i oznacza „zbierać razem”. Podkreśla się w ten sposób podsumowujący charakter tej modlitwy, która niejako zbiera wszystkie intencje zebranych uczestników Mszy św. Po wezwaniu kapłana – „Módlmy się” następuje chwila ciszy – czas przeznaczony na chwilę indywidualnej modlitwy. Na zakończenie wszyscy odpowiadają „Amen”. W tej modlitwie każdy z nas obecnych na Mszy św., powinien odnaleźć się wraz z całym bagażem swego życia i swych problemów. A kiedy kapłan recytuje lub śpiewa słowa kolekty mamy się w nią wsłuchać i pomyśleć, że tymi słowami, które wypowiada kapłan, ja sam modlę się w imieniu Kościoła, jak również Kościół modli się w moim imieniu.

xJK

Nasi partnerzy