Wolność, kocham i rozumiem [FELIETON]

  • Napisany przez:

Wolność to wyjątkowy dar, który wymaga szczególnego zaangażowania, by mógł się nim pozostać. Cieszymy się swobodą jako obywatele kiedy np.: możemy przemieszczać się tam gdzie chcemy (chociaż w ostatnim czasie, ze względu na epidemię, ten wymiar wolności napotyka na ograniczenia).

Wolność jest człowiekowi podarowana w postaci wolnej woli. Dzięki niej nawet jeśli ktoś będzie skrępowany zewnętrznie może postać wewnętrznie wolny. Wielokrotnie wszyscy doświadczamy, że stajemy w sytuacji wyboru, kiedy należy podjąć decyzję, która niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Niekiedy mają one skutek nadzwyczaj ważki i wręcz dożywotni. Zagadnienie wolności osobistej związanej z prawidłową oceną tego co jawi się nam jako propozycja, którą przyjmiemy bądź odrzucimy, nabiera szczególnego znaczenia w sierpniu.

Od lat ten właśnie miesiąc jest związany z dziełem modlitwy i daru abstynencji w intencji osób uzależnionych. W tym przypadku najczęściej myślimy o tych, którzy zmagają się z wyniszczającym ich i ich rodziny alkoholizmem. Zakładam, że wszyscy mamy świadomość, że uzależnienie niestety posiada o wiele szersze rozumienie. Wydaje się nawet, że obecnie ono znacząco i niebezpiecznie się rozrasta. Przybywa osób, które stają się współczesnymi niewolnikami narkotyków, nikotyny, Internetu, pornografii, gadżetów, multimediów itp. Ta lista może być bardzo długa i rozpisana na bardzo konkretne pułapki, które niesie ze sobą współczesność.

Niestety coraz częściej wolność, bywa rozumiana bardzo przewrotnie i wtedy jest mylona ze swawolą, która nie zważa na konsekwencje podejmowanych decyzji. Może dlatego takie żniwo zbiera obecnie współczesna i na pozór dobrze się prezentująca niewola, która oszukuje początkowo wielu przekonując ich, że skoro mogą zrobić wszystko co im się podoba, to są wolni.

W sierpniu, kiedy przypadają rocznice: Powstania Warszawskiego, zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tym bardziej warto się zastanowić nad naszym darem wolności zewnętrznej a tym bardziej niepodległości wewnętrznej. Oby, każdy z nas doświadczał pięknego daru wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Niech On będzie dla nas stałym Przewodnikiem po drogach naszej wolności a jeśli sytuacja tego wymaga Tym, który nas skutecznie oswobodzi z kajdan w które pozwoliliśmy się zakuć.

ks. Krzysztof Ora

Nasi partnerzy