Życie po śmierci

 z Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». (Łk 20,27.34-38)

Zmartwychwstanie oznacza, że nie możemy już umrzeć, ponieważ na tamtym świecie śmierci już więcej nie będzie, a my będziemy podobni aniołom. W Chrystusie jesteśmy synami Bożymi, którzy przeszli ze śmierci do życia wiecznego. Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto w Niego wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wieki. Te słowa w sposób szczególny wybrzmiewają właśnie w czasie listopadowym, gdy przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, gdy nawiedzamy cmentarze, modlimy się na wypominkach. Właśnie w dzisiejszą niedzielę widzimy Ewangelię, w której Saudceusze próbowali pochwycić Jezusa na słowie. A Chrystus kolejny raz uchyla nam rąbka tajemnicy jak będzie wyglądało nasze życie po śmierci, w wieczności, w niebie.

xjk

Nasi partnerzy