Życie rozkwita w wiośnie [FELIETON]

  • Napisany przez:

W maju życie jest w rozkwicie. Przypuszczam, że w sondażu dotyczącym ulubionego miesiąca w roku maj wygrałby bezapelacyjnie.

Soczysta zieleń budzącej się przyrody, przyjemna temperatura powietrza, dłuższe widne wieczory sprzyjające aktywności to wszystko wpływa na wysokie notowania tego czasu w ciągu roku. Cała aktywność przyrody, nowa siła witalna ludzkiego organizmu (mówimy sobie często w trudne, ponure dni: byle do wiosny!) to wielki postulat by ożywić także wymiar ludzkiego ducha.

W maju trwa okres paschalny, który jest radością Kościoła ze zmartwychwstania Chrystusa. To fundamentalne dla wiary wydarzenie jest siłą napędową całej działalności wspólnoty ochrzczonych. Żyjący Pan daje się spotkać i poznać co ma swoje przełożenie na całe życie. To doświadczenie mocy życia Zmartwychwstałego Pana Jezusa czyni człowieka zaangażowanym w głębokie przeżywanie swojej codzienności. Nie idzie przecież tylko o to by żyć koncentrując się na zaspakajaniu biologicznych potrzeb, na zagospodarowywaniu wolnego czasu, ale idzie o to by „cokolwiek czynię czynić na chwałę Bożą”. Nowa świadomość, nowa jakość życia, nowe spojrzenie na świat i ludzi, nowe rozumienie upływającego czasu – to niektóre owoce życia człowieka wielkanocnego. Ważne jest by nie tylko żyć, ale by funkcjonować będąc wybudzonym ze snu wywołanego sprawami doczesności. Chodzi o ożywienie wewnętrzne będące przezwyciężeniem marazmu, ociężałości, ciasnych ram przemijającego czasu. Bardzo nam potrzeba takiego stanu
wewnętrznego – potrzebuje go cała ludzkość utrudzona stanem epidemii, potrzebuje go Kościół doświadczony słabościami przesłaniającymi jego rzeczywiste piękno, potrzebuje go każdy z nas zmagający się z rutyną, przeciętnością i pokusą minimalizmu.

W maju przypada uroczystość zesłania Ducha Świętego. Potrzebujemy wołać do Ducha Ożywiciela by nas poderwał, rozpalił, uruchomił w nas nowość życia. Naszą Orędowniczką, której stale zależy na nas jest Matka Najświętsza. Maryjo, do Ciebie wołamy w maju, tak ważnym czasie w naszym wyrażaniu miłości ku Tobie: Matko nadziei (wezwanie w Litanii Loretańskiej zatwierdzone przez Episkopat Polski w 2020 r.), Pocieszycielko
strapionych, Wspomożenie wiernych – módl się by życie w nas nie zamarło, ale niech rozkwita jak w wiośnie.

ks. Krzysztof Ora

Nasi partnerzy