Tag Archives: list Episkopatu

Troska o poczęte życie to także przejaw miłości do Ojczyzny

  • Napisany przez:

Drodzy liderzy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich! Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae napisał: „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (EV 42). Dostrzegamy, że w świecie współczesnym trwa potężna walka o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego jako Przewodniczący…

Czytaj więcej

List KEP zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego

  • Napisany przez:

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Razem z apostołami wołamy do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Chrystus, odpowiadając uczniom, porównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Wskazuje jak wielki potencjał i moc są ukryte w silnej wierze. Owoce postawy bezgranicznej ufności…

Czytaj więcej

Nasi partnerzy