Tag Archives: zostań w domu

Jak się spowiadać w czasie pandemii?

  • Napisany przez:

Penitencjaria Apostolska wydała notę dotyczącą sprawowania sakramentu pojednania w aktualnych warunkach pandemii.    Po ustaniu tych szczególnych okoliczności każdy z penitentów powinien przystąpić do indywidualnej spowiedzi.   Penitencjaria Apostolska postanawia: 1. W miejscach najbardziej dotkniętych epidemią, dopóki sytuacja nie unormuje się, można w porozumieniu z biskupem miejsca stosować postanowienia kanonu 961 par. 1 i 2.…

Czytaj więcej

Nasi partnerzy