ABC dla narzeczonych

Zanim staniecie na ślubnym kobiercu

  1. Proboszcz

– Co najmniej pół roku przed ślubem zgłosić się do proboszcza narzeczonej lub narzeczonego w celu przedstawienia swojego zamiaru, ustalenia daty oraz harmonogramu przygotowań bezpośrednich do ślubu.

– Na tej pierwszej wizycie w kancelarii proboszcz decyduje, czy narzeczeni mają wziąć udział w zwykłym przygotowaniu do małżeństwa (kursie) czy też, z braku możliwości, muszą skorzystać z nadzwyczajnej formuły (weekendowego kursu).

– Jeśli w grę wchodzi ta druga wersja powinni otrzymać od proboszcza na piśmie potwierdzenie prawa do kursu weekendowego.

– Proboszcz powinien wręczyć narzeczonym indeks, w którym poświadczają oni wobec proboszcza chęć należytego przygotowania się do sakramentalnego małżeństwa (pierwsze strony indeksu).

  1. Kurs

– Wziąć udział w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa które w zależności od programu trwa cztery lub osiem tygodni. Najczęściej organizują je dziekani i u nich należy zasięgnąć informacji o dacie rozpoczęcia takiego przygotowania.

– Przygotowania weekendowe organizuje Sanktuarium w Bardzie oraz księża misjonarze na Szczytniku.

– Przygotowanie obejmuje osiem tematów teoretycznych (prowadzonych przez duszpasterzy, doradców życia rodzinnego i psychologów).

– Udział w spotkaniach ma być odnotowany w indeksie narzeczonego i narzeczonej.

  1. Spotkania indywidualne

– Oprócz spotkań ogólnych każda para ma wziąć udział w co najmniej dwóch spotkaniach indywidualnych z doradcą życia rodzinnego, który jest jednocześnie nauczycielem naturalnych metod planowania rodziny (szczegóły podczas spotkań ogólnych).

  1. Dzień skupienia

– Podsumowaniem kursu jest dzień skupienia. Organizowany jest on w Bardo, w Wambierzycach i w Świdnicy (zgłoszenia według terminarza publikowanego na www.swidnica.diecezja.pl). Czasami jest on włączony w kurs przygotowujący.

  1. Kancelaria

– Na trzy miesiące przed ślubem, z dokumentami z USC trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia tzw. pierwszej rozmowy przedślubnej.

  1. Kancelaria

– Zazwyczaj na tydzień przed ślubem odbywa się tzw. druga rozmowa przedślubna (o terminie decyduje proboszcz podczas pierwszej rozmowy).

– Wtedy też powinno się mieć poświadczone (środkowe strony w indeksie dla narzeczonych): ukończone nauki przedślubne (osiem tematów), odprawiony dzień skupienia oraz odbytą pierwszą spowiedź przedślubną (proboszcz może zdecydować, z uwagi na okoliczności, że narzeczeni mogą mieć tylko jedną spowiedź, tuż przed ślubem).

– Pomocą w dobrym przygotowaniu się do spowiedzi jest rachunek sumienia narzeczonych, który znajduje się w indeksie.

  1. Zakrystia

– W dniu ślubu w zakrystii proszę oddać środkowe strony z indeksu, w których odnotowane zostają wszystkie konieczne praktyki ze spowiedzią przedślubną włącznie.

Dni skupienia dla narzeczonych w 2022 r.

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie (Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary):22 lutego; 15 maja; 6 listopada 2022 r.

20 marca, 17 kwietnia,22 maja,19 czerwca, 17 lipca, 14 sierpnia,18 września, 16 października – parafia Strzelce Świdnickie – ks. Marcin Czchowski; kontakt: 668 777 028; altruista3@wp.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Bardzie

Niedziele: 17 lutego, 3 marca, 31 marca, 12 maja, 9 czerwca

Zgłoszenia na adres: poradbardo@wp.pl

Spotkania odbywają się: Msza św. w bazylice w Bardzie a spotkanie formacyjne w klasztorze redemptorystów przy bazylice. Po Mszy św. proszę przejść do klasztoru i poczekać przy okienku sklepiku. W wypadku większej ilości uczestników spotkanie odbędzie się w bazylice.

Ramowy program: o godz. 11.00 Msza św., a po niej spotkanie formacyjne do godz. 13.00

Zgłoszenia na dni skupienia w Bardzie prosimy wysyłać przez podany poniżej formularz zgłoszeniowy.

Pytania prosimy kierować na adres: poradbardo@wp.pl; lub telefonicznie na nr tel. 0 74 817-14-21, w godz. od 9:30 do 16:00.

Dni Skupienia dla narzeczonych w Strzelcach 

Soboty: 21 marca, 18 kwietnia,17 maja, 20 czerwca,18 lipca, 29 sierpnia, 19 września, 17 października

Zapisy telefonicznie lub mailowo na tydzień przed Dniem Skupienia:

Zajęcia prowadzi Ks. Marcin Czchowski

https://diecezja.swidnica.pl/


Nasi partnerzy