Akcja Katolicka ma nowe pomysły

Gromadzący się w Domu Formacyjnym na Warszawskich Bielanach przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej Polski, w uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Bp Marka Mendyka dziękowali Bogu za wszelkie łaski i dar osoby Św. Jana Pawła II, którego relikwie uroczyście przekazano do DIAK Archidiecezji Gdańskiej oraz Diecezji Elbląskiej i Tarnowskiej.

Pierwszą część spotkania poprzedziła konferencja, podczas której redaktor Sebastian Karczewski podjął temat: „Misji katolików świeckich wobec aktualnej sytuacji Kościoła”. W odpowiedzi na zorganizowany atak na Kościół a w ostatnim czasie atak medialny na Małopolską Kurator Oświaty, Rada KIAK udzieliła poparcia Pani Barbarze Nowak oraz wszystkim działającym na rzecz kształcenia młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

W czasie spotkania także, wystosowano zaproszenie na konferencję w Świdnicy 10 grudnia, orgaznizowaną przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warszawskiej, Częstochowskiej, i diecezji Świdnickiej.

 

Nasi partnerzy