Apel Biskupa Świdnickiego

  • Napisany przez:

Siostry i Bracia,

Sytuacja w Polsce i w świecie przypomina i mobilizuje nas do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę. Proszę Duszpasterzy, aby we wszystkich świątyniach Diecezji modlić się za Ojczyznę i o pokój na świecie. Proszę również katechetów; niech ta modlitwa wybrzmiewa także w naszych szkołach.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Świdnica, 14 listopada 2021 r.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Nasi partnerzy