Apel Rady Stałej KEP. Wzywamy do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego

  • Napisany przez:
Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka – napisali biskupi w Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 28 października br.
 
Wezwali wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka.

Polityków i uczestników debaty społecznej do przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji i szukania dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Przytaczając słowa papieża Franciszka z dzisiejszej audiencji generalnej, który wezwał Polaków do szacunku dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, podkreślili, że przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci.

Jednocześnie zwrócili się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy potrzebują i będą potrzebować.

Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

– czytamy w Apelu.

Biskupi zaapelowali także o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

– napisali w Apelu.

Poprosili również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii.

źródło – eKai

zdj. – red

Nasi partnerzy