Biskup powołał Logos

  • Napisany przez:

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia oraz w Godzinie Łaski portal i gazeta wAkcji stał się częścią większego dzieła. Biskup Marek Mendyk powołał Grupę Medialną “Logos”.

Agnieszka Partyka: Jakie Jego Ekscelencja wiąże nadzieje z grupą medialną i tym dziełem?

Bp Marek Mendyk: Grupa medialna ma piękną nazwę “Logos”, nawiązującą do prologu św. Jana “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. To właśnie słowo – logos było u początku wszystkiego. Jako biskup diecezjalny cieszę się, że powstaje taka grupa ludzi z pasją, w pewnym sensie charyzmatyków, którzy chcą to “Logos” promować w każdej jego odsłonie. Grupa Medialna Logos to nie tylko informacje o tym, co dobre dzieje się w naszym życiu, ale także szeroko rozumiana formacja. Powiem wprost: ewangelizacja. Chodzi o to, żeby ludziom przekazywać Dobrą Nowinę. Taką, która będzie ludzi motywować do lepszego, piękniejszego życia i do służby drugiemu człowiekowi.

Cieszę się że Ksiądz Biskup o tej ewangelizacji wspomniał. Chcemy wspomnieć, że patronem tego dzieła jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który powołał “Rycerza Niepokalanej”, ewangelizował w sposób medialny. Był niesamowicie charyzmatycznym człowiekiem.

To dodatkowa radość, że grupa ruszyła w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto Maryi, którą tak bardzo ukochał św. Maksymilian. On wszystko zawierzał Niepokalanej. Myślę, że mamy piękny dzień, w którym my tę nową jakość wprowadzamy właśnie na wzór św. Maksymiliana i zawierzamy Niepokalanej. To, co zawsze mnie mocno uskrzydla i daje dużo do myślenia, to wiele cennych słów wypowiadanych przez św. Maksymiliana. Między innymi, że na nic stanie się budowanie świątyń, kiedy nie będzie głoszenia słowa, nie będzie ewangelizacji, jeśli nie będzie tego dzieła, które dzięki mediom będziemy mogli przekazywać człowiekowi. To jest wielka radość. Widzę tu działanie Bożej Opatrzności, że to się dokonuje właśnie dzisiaj, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i że temu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe.

Czy powinniśmy sięgać tak daleko, jak on sięgał?

Jak najbardziej. Przypominają się słowa poety: “Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe.” Myślę, że tego uczył nas św. Maksymilian, który dzięki temu, że zawierzył wszystko Maryi, wiedział tak jak Maryja, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Nasi partnerzy