Biskup wzywa do modlitwy

Módlmy się o pokój na świecie!

Siostry i Bracia! Umiłowani Diecezjanie!

W obliczu zagrożeń, w których znalazła się nasza Ojczyzna i Europa, rodzi się potrzeba gorącej modlitwy o pokój.

Proszę, aby od dnia 14 lutego, kiedy obchodzimy święto Cyryla i Metodego, Patronów Europy, podjąć w parafiach Diecezji Świdnickiej Nowennę z modlitwą do Boga o pokój. Uczyńmy to prosząc przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny.

Zachęcam też, aby tam gdzie to jest możliwe, towarzyszyły temu czyny pokutne, zwłaszcza post.

Wszystkim, których łączy pobożna myśl o pokoju w świecie, z serca błogosławię.

 

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

„Noc walki o błogosławieństwo dla Polski”

26-27 II br. (sobota-niedziela)

Z 26 na 27 lutego br. (z soboty na niedzielę) odbędzie się w „Noc walki o błogosławieństwo dla Polski”. To dzieło modliwtne, w które włączają się różne parafie, wspólnoty w naszej Ojczyźnie, z błogosławieństwem bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego odbędzie się także w naszej diecezji.

Parafie, wspólnoty, które zechcą włączyć się do wspólnej modliwty zwłaszcza przez przyczynę Matki Bożej i wstawiennctwo św. Andrzeja Bobolii, prosimy o przesłanie informacji do Wydziału Duszpasterskiego (lista parafii będzie służyła osobom zaintereresowanych udziałem).

Więcej na stronie wydarzenia:

www.blogoslawienstwodlapolski.pl (materiały na noc czuwania, ramowy program czuwania itp.)

Nasi partnerzy