Czas dla Stworzenia

  • Napisany przez:
Tegoroczny Czas dla Stworzenia – Season of Creation znów zachęca wszystkich chrześcijan do szczególnej modlitwy i działań na rzecz Ziemi naszego wspólnego domu.
Ponieważ w tym roku przypada 50. rocznica ustanowienia Dnia Ziemi, dlatego obchody „Czasu dla Stworzenia” odbywają się pod hasłem „Jubileusz dla Ziemi”. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka zapraszamy do organizowania spotkań modlitewnych w swych parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla płonących lasów i niszczonych ekosystemów.
Papież Franciszek na spotkaniu z przedstawicielami włoskich wspólnot LAUDATO SI’ 12.09.2020 przypomniał, że mówiąc o ekologii integralnej słowo „integralna” oznacza, że wszystko w stworzeniu jest ze sobą powiązane i stanowi niejako jeden organizm, który należy chronić. Widzimy zatem, że pandemia przypomina, iż zdrowie człowieka nie jest odseparowane od stanu środowiska, w którym żyje; że „Zaniedbanie stworzenia i niesprawiedliwość społeczna idą ze sobą w parze, że nie ma ekologii bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez ekologii”. Dwa kluczowe dla ekologii integralnej słowa to: kontemplacja i współczucie. Kontemplacji potrzebujemy, aby dostrzec w przyrodzie coś więcej niż tylko surowiec, który zapewnia zysk i pozbyć się choroby, jaką jest konsumpcjonizm. Współczucie jest owocem kontemplacji, pozwala dostrzec w drugim człowieku brata i siostrę i jest najlepszą szczepionką przeciwko epidemii obojętności. Ci którzy współczują, podejmują codzienną walkę, by nie produkować niepotrzebnych odpadów i nie marnować tego, co daje nam przyroda.

Wcześniej Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego wołał o przywrócenie równowagi klimatycznej Ziemi i powstrzymanie alarmującego tempa utraty różnorodności biologicznej.

Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas z Bogiem, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla płonących lasów i niszczonych ekosystemów.

źródło – eKai

Nasi partnerzy