DIECEZJALNE W PIŁCE NOŻNEJ

Strzegom – 14 V (sobota)

 Zgoda rodziców i lista zgłoszeniowa drużny (wersja WORD)

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej

i OSIR w Strzegomiu

organizujzą

w dniu 14 MAJA 2022 r.(sobota) o godz.10.30

  DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do dnia 9 MAJA  2022r.

na  adres e-mail  duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

lub telefonicznie na nr tel. 609830588

W załączeniu regulamin zawodów, zgłoszenie do zawodów, zgoda/oświadczenie rodziców/opiekunów.

Regulamin organizacyjny

  DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

14.05.2022r.  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU

 

 1. Organizator:

Diecezja Świdnicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

 

 1. Cel zawodów:

– Promowanie wśród ministrantów i lektorów zasad gry „fair play” jako gracz i kibic.

– Popularyzacja piłki nożnej.

– Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród ministrantów, lektorów

i ceremoniarzy z Diecezji Świdnickiej

.

III. Termin i miejsce zawodów:

– 14.05.2022r.(sobota) – godz. 10.30

– Boiska OSIR Strzegom, ul. Mickiewicza 2

 

 1. Warunki uczestnictwa:

– Prawo startu w zawodach mają ministranci, lektorzy i ceremoniarze Diecezji Świdnickiej.

– Do turnieju mogą zgłosić się maksymalnie po jednej drużynie z dekanatu w danej grupy

wiekowej.

– Osoby startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną

legitymacje szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna

 

 1. Przepisy techniczno -organizacyjne:
 2. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

~ grupa młodsza – ministranci ze szkół podstawowych klas I-VI

~ grupa starsza – ministranci ze szkół podstawowych klas VII-VIII i szkół

ponadpodstawowych.

 1. Drużyna jest zobowiązana do udziału podczas meczu w jednolitych strojach / znacznikach
 2. W I etapie zespoły zostaną podzielone na grupy i rozegrają w grupach mecze „każdy z

każdym”.

 1. Z każdej grupy do drugiej fazy przejdą dwie drużyny. O kolejności miejsc w grupie decydują:
 2. a) większa liczba zdobytych punktów: (zwycięstwo – 3pkt.; remis – 1pkt.; porażka – 0pkt.)
 3. b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:

~ wynik bezpośredniego spotkania

~ lepsza różnica bramek

~ większa liczba zdobytych bramek

 1. W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym według podanego niżej klucza

A1 z B2;  A2 z B1; C1 z D2; C2 z D1; itd. następnie zwycięzca A1-B2 ze zwycięzcą A2-B1 itd.

 1. W przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę do tzw. ”złotej bramki” trwającą maks.5 minut.

W następnej kolejności rzuty karne- wykonywane najpierw po 5, następnie po 1 aż do skutku.

 

 1. Przepisy gry:

~ Bramka: wymiary 2x5m.

~ Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.

~ Czas gry będzie ustalony  w dniu turnieju (zależy od ilości zgłoszonych drużyn) propozycje:

2x5min + 1min przerwa; 2x6min + 1min przerwa; 2x7min + 2min przerwa;

~ Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz

oraz max. 4 zawodników rezerwowych.

~ Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki)- obowiązuje

   zakaz gry we wkrętach

~ Rzut od bramki wykonywany jest nogą.

~ Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.

~ Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.

~ Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna

przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”

~ Gra bez „spalonego”

~ Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego

partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie

dalej niż 3 metry od niej.

~ Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować

się przynajmniej w odległości 3 metrów od piłki.

~ Rzut karny wykonywany jest w odległości 9 metrów od bramki.

~ Sędzia może wymierzyć karę za niesportowe zachowanie. Wymierzane kary należą do ogólnie

stosowanych w piłce nożnej halowej.

~ Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN- Dekoracja będzie przeprowadzona po

zakończeniu wszystkich meczy;

10.Organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki podczas turnieju oraz nie ponoszą

odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia;

 1. Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizatorzy zawodów;
 2. W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy

i opiekunowie/trenerzy, biorący udział w zawodach, wyrażają zgodę na udostępnienie danych

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz

poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na

publikację i udostępnianie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach

w materiałach fotograficznych  i filmowych oraz w celach promocyjnych zawodów

 1. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

z organizatorem;

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie

sportowym, zgubione, jak również szkody i wypadki;

 1. Osoby kontaktowe: ksiądz Krzysztof Ora tel. 609830588 i Grzegorz Różycki tel.509949966

 

 

 1. Program zawodów:

godz.8.45 – zawiązanie wspólnoty w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela i MB Szkaplerznej,

Strzegom, ul. Kościuszki 4

godz.9.00 – Msza święta (księża koncelebrujący proszeni są o zabranie alb i stuł)

godz.9.45 – wspólny przemarsz na boiska OSIR Strzegom, ul. Mickiewicza 2

godz.10.30 – uroczyste rozpoczęcie turnieju (wspólny apel drużyn na boiska „ORLIK”)

godz.10.45 – rozgrzewka

godz.11:00 – rozpoczęcie turnieju

 

VII. Nagrody:

– Zespoły, które zajmą miejsca I, II, III zostaną uhonorowane pucharami, medalami, dyplomami.

– Zawodnik, który uzyska największą ilość strzelonych bramek zostanie uhonorowany  statuetką

„Król Strzelców”

– Najlepszy bramkarz zostanie uhonorowany statuetką „Najskuteczniejszy Bramkarz”

 

VIII. Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia do zawodów do 9 maja (poniedziałek) 2022r.

na adres e-mail: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

 

 

UWAGA:

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, dostosowując je

do nieprzewidzianych okoliczności.

 

ZAPRASZAMY!!!

                                                                    

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………  ………………..  ……………………

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

 DIECEZJALNYCH MISTRZOSTWACH MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

w STRZEGOMIU 14 MAJA 2022

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa

w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

…………………………………………………………………………..

czytelny podpis i nr kontaktowy telefonu rodzica/opiekuna

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………  …………………..  …………………

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

DIECEZJALNYCH MISTRZOSTWACH MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

w STRZEGOMIU 14 MAJA 2022

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa

w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

…………………………………………………………………………..

czytelny podpis i nr kontaktowy telefonu rodzica/opiekuna

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………  ………………..  ……………………

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

 w DIECEZJALNYCH MISTRZOSTWACH MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

w STRZEGOMIU 14 MAJA 2022

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa

w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

…………………………………………………………………………..

czytelny podpis i nr kontaktowy telefonu  rodzica/opiekuna

 

ZGŁOSZENIE

DO DIECEZJALNYCH MISTRZOSTW MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Nasi partnerzy