Dzień Modlitwy o Pokój

W niedzielę, 23 stycznia Papież ogłosił 26 stycznia Międzynarodowym Dniem Modlitwy o Pokój. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek wyraził zaniepokojenie rosnącym napięciem ukraińsko-rosyjskim i poprosił wiernych, aby w najbliższą środę modlili się w intencji pokoju.

„Gorąco apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, by wznieśli modlitwę do Boga Wszechmogącego, aby każde działanie i inicjatywa polityczna służyły ludzkiemu braterstwu, bardziej niż jednostronnym korzyściom – apelował Franciszek. Ci, którzy realizują własne cele ze szkodą dla innych, a przecież zostaliśmy stworzeni braćmi. Z tego powodu i w obliczu obecnych napięć proponuję, aby najbliższa środa, 26 stycznia, była dniem modlitwy o pokój.”

Modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej: dzięki niej wierzący spotykają się aby sednem wiary katolickiej czyli miłością, zrozumieniem, ochroną jednoczyć i wspierać, ratować życie ludzkie , w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich.

Modlitwa, będąca autentycznym wyrazem prawidłowej relacji z Bogiem i bliźnimi, już przez to samo jest pozytywnym wkładem w budowanie pokoju.

Nasi partnerzy