Dzień Ochrony Środowiska

  • Napisany przez:
Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.
ONZ zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska uznała za niezwykle ważne uświadomienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomienie społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go środowisko.
Podstawowym celem tego święta jest edukacja ekologiczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska.
5 czerwca każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę i na „własnym podwórku”. Zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć dookoła, skorygować codzienne – błędne nawyki. Sprawdzić, co można zrobić dla środowiska we własnym najbliższym otoczeniu.

zdj. – Pixabay

 
 

Nasi partnerzy