Dzień Świętości Życia


Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie jest zapisane w księdze żywota.
/św. Jan Paweł II, Evangelium Vit

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Polsce Dzień Świętości Życia, co przypomina nam o tym, że życie ludzkie jest święte, że jest darem Boga. Dar ten dzisiaj przez jednych jest odrzucany, przez innych – upragniony. Obserwując tę wielką walkę o rodzinę, która trwa już wiele lat, kolejni papieże i ci, którym drogie jest życie, wzywają nas do działań, o to, aby „każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się…”.

Najlepszą zaś bronią jest dla chrześcijanina modlitwa. Św. Jan Paweł II w Evangelium Vitae pisał: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.

Dzisiaj, w dzień Zwiastowania Pańskiego wielu ludzi podejmie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie do dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji jednego dziecka, którego życie przed narodzeniem jest zagrożone. Dziecko to znane jest jedynie Bogu. Modlitwa ta polega na odmówieniu codziennie, przez 9 miesięcy, jednej dziesiątki różańca św. oraz specjalnej modlitwy. Można również podejmować dobrowolne wyrzeczenia w tej intencji.

źródło

https://www.sluzebniczki.pl/

foto: G.O

Nasi partnerzy