Eko Edukacja w Akcji

       Czym jest Ekologia? Jakie budzi skojarzenia? Co znaczy być ekologicznym? A także, kto jest odpowiedzialny za ekologie? Te i wiele innych pytań rozwikłanych zostało w naszych publikacjach miesięcznika „w Akcji”. Dziś na szczęście coraz mniej osób deprecjonuje wagę ekologii i takowych postaw, ale ciągle trzeba o tym mówić i do takich postaw wychowywać i zachęcać.
        EKO EDUKACJA W AKCJI to przedsięwzięcie mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i budowanie postawy proekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego, a w szczególności jego południowej części poprzez realizację kampanii medialnej polegającej na przygotowaniu oraz publikacji artykułów prasowych w ogólnodostępnym miesięczniku w-Akcji, który rozdystrybuowany jest na terenie 5 powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego
i ząbkowickiego.
      Ponadto w ramach przedsięwzięcia zaplanowano również wydanie publikacji z Sudeckiego Forum Inicjatyw, która została rozdystrybuowana w liczbie 500 szt. na terenie 5 powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego oraz dzierżoniowskiego
Zakończono dystrybucję publikacji z Sudeckiego Forum Inicjatyw, które zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach zadania pn. EKO EDUKACJA W AKCJI.

Nasi partnerzy