Ekologiczna modlitwa

Różaniec, jedna z najbardziej uznanych modlitw na świecie. Warto przypomnieć opracowane przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu rozważania. Razem z Maryją, naszą przewodniczką w duchowej pielgrzymce wiary, w swoje intencje modlitewne włączamy  potrzeby nasze i naszych bliźnich.

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Chrzest wodą jest symbolem nowego życia z Chrystusem. Krzepiąca, świeża woda orzeźwia nas, dodaje nam sił. Woda w biosferze jest warunkiem życia istot, ale tylko wtedy gdy nie jest zatruta. Módlmy się, aby na ziemi nie zabrakło czystej wody.

Cud na weselu

Chrystus przemienia wodę w wino najlepszej jakości. Módlmy się, aby na zdrowie i witalność naszą nie miały wpływu ingerencje innych osób ludzkich.

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Chrystus nauczał rzesze słuchających. Naszym zadaniem dzisiaj jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na świat wokół nich. Szacunek wobec drugiego człowieka i troska o przyrodę będą miały wpływ na przyszłe życie. Módlmy się o większe zaangażowanie w edukację ekologiczną.

Przemienienie na górze Tabor

Przemienienie Jezusa na górze Tabor jest objawieniem Bożej chwały. Nasze wewnętrzne przemiany mogą zmieniać nas, innych ludzi a razem z nimi zmieniać ekologiczne oblicze ziemi. Módlmy się, abyśmy dążenie do przemiany świata rozpoczynali od przemiany własnego egoizmu.

Ustanowienie Eucharystii

Chrystus zaprasza nas do stołu eucharystycznego, podnosząc wartość posiłku do misterium. Czy umiemy dziękować za chleb, cieszyć się nim, dzielić się z potrzebującymi? Módlmy się o szacunek dla chleba i umiejętność celebrowania posiłków.

Wirginia Zembrzuska

foto:https://www.freepik.com/

Nasi partnerzy