Eucharystia i piknik Synodalny

W minioną sobotę Biskup Marek Mendyk spotkał się z parafialnymi grupami synodalnymi na Eucharystii w Katedrze Świdnickiej. Następnie zaprosił wszystkich do udziału w pikniku na terenie Wyższego Seminarium Duchownego.

W kazaniu Ks. Biskup nawiązał do faktu wybrania przez Jezusa Apostołów aby szli na krańce świata i głosili Ewangelię. Przypomniał słowa Benedykta XVI które wypowiedział na początku swojego pontyfikatu w odpowiedzi na pytanie: Co robić aby było więcej powołań. Papież emeryt odpowiedział: współpracować ze świeckimi niech odkrywają swoje charyzmaty, niech odkrywają swoje powołanie do różnych funkcji w Kościele. Kapłani niech zajmą się tym w czym ich nikt inny nie zastąpi, a więc w modlitwie i sprawowaniu sakramentów.

Biskup zauważył, że działania synodalne skupione są wokół praktyk duszpasterskich. Zastanawiamy się co rozbić aby umacniać braci w wirze, budzić wiarę i do niej wychowywać. Podziękował osobom zaangażowanym w synod na terenie naszej diecezji.

Biskup Marek zapowiedział że 22 marca 2024 zamierza zwołać synod diecezjalny (będzie to 20 rocznica powołania Diecezji). Zaprosi świeckich do zaangażowania w rozwój naszej Świdnickiej wspólnoty.

Uczestnicy synodu wygłosili swoje świadectwa związane z działaniami synodalnymi. Był to czas bogaty w przemyślenia, ale także w dobrze spędzony wspólnie czas. Wiemy że niektóre grupy synodalne podejmują się tworzenia przy parafiach nowych oddziałów Akcji Katolickiej. Do czego serdecznie zachęcamy.

Nasi partnerzy