Kard. Wyszyński. Niezłomny obrońca życia.

  • Napisany przez:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego to modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Zostały one uroczyście wygłoszone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. Na fotelu przeznaczonym dla Prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą.

W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia.

Nikt nie może pozostać na to obojętny.

Oczywiście każdy z nas ma różne możliwości, każdy ma inne osobiste powołanie, inne uwarunkowania rodzinne, zawodowe czy zdrowotne. Kierując się roztropnością, każdy winien włączyć się w ratowanie życia poprzez modlitwę, apostolstwo, konkretną pomoc materialną czy aktywność obywatelską.

Ileż razy Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński podkreślał z mocą, że dziecko jest wielkim dziełem samego Boga. Przytoczę tylko jedną wypowiedź:

Nie mówcie, Dzieci Boże, że jesteście tylko synem czy córką Anny i Józefa, Zofii i Wacława, Barbary i Jana, i tak dalej. Pierwej, aniżeli wasze istnienie związane było z rodzicami, związane było z miłującą wolą Stwórcy. Wy jesteście owocem wielkiej miłości Boga, który postanowił powołać Was z niebytu do życia, w określonym czasie. Każdy z nas ma początek w odwiecznej myśli Bożej. A ponieważ Bóg nie ma kresu, i Jego dzieci nie mogą mieć kresu.

Prymas podkreślał, że każde dziecko stworzone jest przez Boga do wieczności, przypominał, że w wieczności spotkają się rodzice ze swoimi dziećmi.

Spotkałem dziesiątki bardzo aktywnych obrońców życia, których zaangażowanie w to dzieło miało swój początek albo w osobistym spotkaniu z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, albo z jego książkami czy artykułami. Czerpali od niego światło, mądrość, zdecydowanie i odwagę. Ze mną było podobnie. Zanim „zapalił mnie” do obrony życia ks. kard. Karol Wojtyła, z ogromnym zainteresowaniem czytałem pisma Prymasa Tysiąclecia.

Ileż dzieci uratował Prymas Tysiąclecia bezpośrednio przez swoją posługę, a pośrednio dzięki tysiącom osób, których skierował na służbę życiu!

Dr inż. Antoni Zięba (1948 – 2018)

źródło – Nasz Dziennik

zdj. – wyszyński.prymas.pl

 

Nasi partnerzy