Kochasz poezję?

„Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród,
czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.”

Henryk Sienkiewicz

Pragniesz zademonstrować swój talent recytatorski?

 

             Posiadasz poprawną dykcję? 

Kochasz poezję?

 

Weź udział w konkursie recytatorskim, osiągnij sukces i zdobądź wspaniałe nagrody!!!

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” w ramach realizowanego projektu pn. „W hołdzie bohaterom” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030  do udziału w Konkursie Recytatorskim Recytatorskiego Poezji Religijno – Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej. 

Zgłoszenia szkół przyjmujemy do dnia 7.06.2022 po szczegóły zapraszamy na profil fundacji na facebooku: www.facebook.com/fundacjaberit 

Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijno – Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej, odbędzie się 21.06.2022 r.  o godzinie 10.00  w Centrum Kultury MBP w Głuszycy.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Gwarantujemy duże emocje, prawdziwe wzruszenia, profesjonalne jury i nagrody dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja „Katolicka Inicjatyw Berit” 

Kim była Ola Wróblewska

Konkurs odbywa się cyklicznie od 2011 roku jako upamiętnienie Bogumiły Wróblewskiej. Niewielu z recytujących wie, że śp. pani Bogumiła Wróblewska, zwana przez przyjaciół Olą, w 2008 roku została uhonorowana przez Radę Miejską w Głuszycy zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”. Pani Wróblewska w czasie swojej aktywności zawodowej była cenioną polonistką, wieloletnią dyrektorką Zespołu Szkół w Głuszycy, niezwykłym pedagogiem i znakomitym organizatorem. Bez reszty oddana była sprawom szkoły i swoich uczniów. Wrażliwa na ubóstwo drugiego człowieka, z potrzeby serca aktywnie działała w stowarzyszeniu „Pomoc Dziecku” oraz w zespole „Caritas” przy parafii pw. „Chrystusa Króla” w Głuszycy. Była też prezesem tegoż zespołu. Dostrzegała wokół siebie innych ludzi i ich codzienne problemy, potrafiła i lubiła pomagać. Wszystko, co robiła w swoim życiu, skierowane było na drugiego człowieka. Kochała czytać, uwielbiała poezję. Była osobą o głębokiej wierze, dlatego corocznie organizowany konkurs recytatorski poezji religijno-patriotycznej ma przypominać młodym głuszyczanom o osobie, która niegdyś darzyła swoją ojczyznę, swoje miasto i mieszkających w niej ludzi niezwykłą miłością, miłością do bliźniego. Życie pani Wróblewskiej trafnie podsumowują słowa Janusza Korczaka: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”. 

Ks. Sławomir Augustynowicz:

Wyrażam wielką wdzięczność organizatorom konkursu im Oli Wróblewskiej. Zarówno jej wychowankowie jak i koledzy z pracy przez wiele lat doświadczali jej troski i zaangażowania o dobro uczniów Zespołu Szkół, a także pozostałych dzieci w Głuszycy. Cieszę się że nauczyciele i wychowawcy głuszyckich placówek korzystali z jej wiedzy i doświadczenia. Od początku troszczyła się nie tylko o wychowanie ale także o warunki egzystencjalne. Niejednemu uczniowi pomogła zakupić buty. Dostrzegała potrzeby innych.. Głuszyca po zamknięciu zakładów była biedna. Potrzeb było wiele. Pani Ola zbudowała zespół Caritas przy parafii Chrystusa Króla z pracowników szkół którzy byli blisko dzieci i dobrze znali ich sytuację. Była organizatorem wypoczynku letniego organizowanego przy parafii dla dzieci i młodzieży w całej Głuszycy. 

Nasi partnerzy