Konkurs Oli Wróblewskiej

„Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród,
czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.”

Henryk Sienkiewicz

Pragniesz zademonstrować swój talent recytatorski?

 

             Posiadasz poprawną dykcję? 

Kochasz poezję?

 

Weź udział w konkursie recytatorskim, osiągnij sukces i zdobądź wspaniałe nagrody!!!

 

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” w ramach realizowanego projektu pn. „W hołdzie bohaterom” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030  

zaprasza na

 

Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijno – Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej, który odbędzie się w 21.06.2022 r.  o godzinie 10.00  w Centrum Kultury MBP w Głuszycy.  Patronat honorowy nad konkursem objął pan Roman Głód, burmistrz Głuszycy.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Do zaproszenia dołączamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia uczestników zmagań finałowych do dnia  07.06.2022 r. Gwarantujemy duże emocje, prawdziwe wzruszenia, profesjonalne jury i nagrody dla uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja „Katolicka Inicjatyw Berit” 

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijno-Patriotycznej  imienia
Oli Wróblewskiej

 

Organizator: Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”

 

Termin zgłoszeń: do 7 czerwca (wtorek) do godziny 22:00. Zgłoszenia dokonują nauczyciele- opiekunowie z danej placówki oświatowej, która zgłasza uczestników konkursu.

 1. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

– Uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3; 

– Uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;

– Uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu województwa dolnośląskiego.
 2. Każdy z uczestników konkursu, przegotowuje  jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce/ charakterze religijnym lub  patriotycznym polskiego utworu poetyckiego. 
 3. Każda ze szkół jest zobowiązana do przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji tzw.  pierwszego etapu konkursu, który to wyłoni trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego.
 4. Zgłoszenia finalistów- uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach należy kierować na adres mailowy: beritgluszyca@gmail.com).

Przebieg Konkursu:

Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej składa się z dwóch etapów: 

 • eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników etapu drugiego;
 • etapu drugiego – finałowego 
 1. Przeprowadzenia eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi – finał realizowany będzie przez organizatorów; 
 2. Kryteria oceny: 

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów: 

 • stopień opanowania pamięciowego tekstu, 
 • poprawne i płynne deklamowanie, 
 • zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu, 
 • świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu, 
 • kultura słowa, 
 • ogólne wrażenie artystyczne (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój),
 • uczestnicy otrzymają specjalne nagrody i wyróżnienia
 1. Występy uczestników etapu drugiego – finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i nauczycieli innych szkół jak również zgormadzonej widowni z uwagi na otwarty charakter wydarzenia. 
 2. Kalendarium: 
 • Do dnia. 07.06.2022r. – zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu ( beritgluszyca@gmail.com) ; 
 • 21.06.2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00 – przesłuchania uczestników drugiego- finałowego etapu i ogłoszenie listy laureatów w Centrum Kultury – MBP                        w Głuszycy
 • 22.06.2022r. – opublikowanie na stronie internetowej- fanpage Facebookowy Fundacji, wyników finału konkursu. 

Uczestników oceniać będzie komisja, powołane przez organizatorów. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.

Konkurs Recytatorski Poezji Religijno – Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej zakończy się wręczeniem nagród w Centrum Kultury – MBP w Głuszycy.

Cele konkursu: 

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • popularyzowanie poezji religijnej i patriotycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich,
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
  • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz poszerzanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu jak również wiedzy historycznej związanej z losami Ojczyzny.
  • prezentacja umiejętności uczniów.

 

Nasi partnerzy