Kościół z młodymi

„Kościół z młodymi” – warsztaty formacyjne dotyczące pracy z młodzieżą.

Zapraszamy na spotkanie w formie warsztatów dotyczące pracy z młodzieżą. Chcemy pomóc duszpasterzom odnaleźć narzędzia do planowania pracy ewangelizacyjnej wśród młodych ludzi, zakładania wspólnot i dzielenia się współodpowiedzialnością za duszpasterstwa młodzieży ze świeckimi animatorami.

Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej.

Szczegółowe informacje dostępne w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej i pod numerem tel.: 697834280.

https://diecezja.swidnica.pl/

Nasi partnerzy