Matka Boża Bolesna uczczona w Słupcu

W godzinie miłosierdzia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej która patronuje naszemu sanktuarium, zgromadziliśmy się na Mszy Świętej odpustowej. Liturgii przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Mateusz Grzegorczyk. Odpust w sanktuarium był także okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy na co dzień opiekują się naszym „kościółkiem na Górce”.

Nasi partnerzy