Męczennicy-żywy ogień apostolstwa

  • Napisany przez:
Męczennicy wzywają nas do odważnego podążania drogą Błogosławieństw. Ich ofiara nie może być jedynie zachowaną w muzeum relikwią minionych czynów, ale musi stać się żywym ogniem duszy każdego apostolstwa na japońskiej ziemi.
 
Ojciec Święty mówił o tym przy Pomniku Męczenników w Nagasaki. Papież przypomniał też o współczesnych męczennikach, którzy w różnych częściach świata wciąż cierpią i giną z powodu swej wiary w Jezusa.
Franciszek wyznał, że nie mógł się doczekać tej chwili, by stanąć na ziemi uświęconej cierpieniem i śmiercią tak wielu męczenników. Wskazał, że także on pragnie zostać umocniony przez tych, którzy swym świadectwem i cierpieniem wyznaczają nam drogę. Papież przywołał przykład św. Pawła Miki i jego towarzyszy, którzy zostali umęczeni w 1597 r. Przypomniał, że Jan Paweł II nazywał to miejsce nie tyle „wzgórzem męczenników”, co Górą Błogosławieństw, bo – jak mówił – w tym miejscu światło Ewangelii zajaśniało w miłości, która zatryumfowała nad prześladowaniem i mieczem. „Świadczy to o tym, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Krew męczenników staje się nasieniem nowego życia, które Jezus Chrystus chce dać nam wszystkim. Ich świadectwo umacnia nas w wierze” – podkreślił Franciszek.

“Nie zapominajmy o miłości ich ofiary! Niech nie będzie to chwalebna relikwia przeszłych czynów, dobrze zachowana i uczczona w muzeum, ale niech będzie pamięcią i żywym ogniem duszy każdego apostolstwa na tej ziemi, zdolną ciągle odnawiać i rozpalać zapał ewangelizacji – mówił Franciszek. – Niech Kościół we współczesnej Japonii, ze wszystkimi swoimi trudnościami i nadziejami czuje się wezwany do słuchania każdego dnia orędzia głoszonego przez św. Pawła Mikę z jego krzyża i dzielenia się ze wszystkimi ludźmi radością i pięknem Ewangelii, która jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6). Obyśmy codziennie uwalniali się od wszystkiego, co nas obciąża i przeszkadza nam podążać z pokorą, wolnością, parezją i miłosierdziem. ”

Franciszek przypomniał o chrześcijanach, którzy także dzisiaj w wielu częściach świata cierpią i doświadczają męczeństwa z powodu swej wiary.

“ Męczennicy XXI w. wzywają nas swoim świadectwem, abyśmy odważnie podążali drogą Błogosławieństw. Módlmy się za nich i wraz z nimi, i domagajmy się, aby wolność religijną zapewniono wszystkim i we wszystkich zakątkach planety – mówił Ojciec Święty. – Zaprotestujmy też przeciwko wszelkim manipulacjom religii dokonywanym przez «politykę ekstremizmu i podziału, przez systemy nieskrępowanego zysku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, które manipulują działaniami i przyszłością człowieka» (Dokument o ludzkim braterstwie, Abu Zabi, 4 lutego 2019). ”

Na zakończenie Franciszek prosił Matkę Bożą, Królową Męczenników oraz św. Pawła Mikę i jego towarzyszy, aby wstawiali się za Japonią i Kościołem w tym kraju, aby ich ofiara rozbudzała i podtrzymywała radość misji.

źródło – Vatican news/ Beata Zajączkowska/ Japonia

zdj. – Aleteia.pl

 

Nasi partnerzy