Media o mediach

Media to temat szeroki, dziś odbyła się konferencja prasowa w formie hybrydowej, część osób łączyła się za pomocą platformy internetowej, a część w formie stacjonarnej w auli w Świdnicy. Sama zaś konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych:

  1. Media dla społeczeństwa
  2. „Tygodnik Katolicki «Niedziela» w służbie historii”

Udział wzięli między innymi przedstawiciele tygodnika „Niedziela”, Młodzieżowej Niedzieli, Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka, Ekomaiki, Gościa Niedzielnego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej, Miesięcznika „WAkcji”, Wakcji24.pl, a także p. dr hab. Jacek Kurzępa, ks. dr hab. Witold Ostafiński, ks. dr hab. Dariusz Wachocz-Śmierzchalski.

Pierwszy blok rozmów toczył się wokół zagadnień takich jak: Czy media do tzw. 3 władza? Czy media mogą być finansowane w ramach działań trzeciego sektora? Czy i jaki bezpośredni wpływ na społeczeństwo obywatelskie mają media?

Usłyszeliśmy wiele ciekawych spostrzeżeń na temat działalności mediów katolickich. Prelegenci zwracali uwagę na odmienny sposób działania charakteryzujący media związane z Kościołem. Na pierwszy plan wysunęła się misja ewangelizacyjna. Kształtowanie pozytywnego obrazu organizacji kościelnych a także wybieranie atrakcyjnych form przekazu, tak aby odbiorca nie tylko sięgał po medium jako formę rozrywki, ale także zaglądał w głąb siebie i poddawał się procesowi nawrócenia.

Zapytaliśmy również specjalistę w dziedzinie organizacji pozarządowych o możliwość finansowania ze środków trzeciego sektora. Usłyszeliśmy o możliwościach jakie dają nam działania konkursowo projektowe. Rozmawialiśmy o dofinansowaniach na podnoszenie warsztatu dziennikarskiego aktualnych redaktorów a także odziaływaniu szkoleniowym na otaczające społeczeństwo w tym młodzież. Zwracaliśmy uwagę na jakość warsztatu dziennikarskiego oraz jego ustawiczny rozwój.

Media mają ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zwłaszcza takie media, które w swojej misji uwzględniają wsparcie dla swego otoczenia. Jeśli będziemy działać lokalnie, wspierać rozwój otaczającego nas świata, poprzez swoje działania będziemy ten wpływ powiększać, dlatego działania ukierunkowane ku społeczeństwu powinny być istotą naszej pracy. Zwłaszcza gdy mówimy o mediach tworzonych przez fundacje czy stowarzyszenia, biorących udział w projektach trzecio – sektorowych.

W tym kontekście także wybrzmiało działanie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, który to jest jednym z najstarszych pism katolickich w Polsce, jego rolę trudno przecenić. Od międzywojnia podejmowanie tematów ważnych w aspekcie społecznym, politycznym, religijnym, kształtowanie sumień Polaków – katolików było zawsze misją Tygodnika. 

AP

 

Nasi partnerzy