Módl się i zaufaj Panu

  • Napisany przez:
„Wiara jest ufnym powierzeniem się w ręce Boga, który daje się poznać poprzez objawienie i darmową miłość, a nie przez tajemne moce”. Papież Franciszek mówił o tym w katechezie podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl poświęcony Dziejom Apostolskim.
 
Ojciec Święty nawiązał do posługi Apostołów w Efezie. Kolejne osoby przyjmują chrzest i doświadczają zstąpienia Ducha Świętego. Wielu chorych odzyskuje zdrowie, a zniewoleni zostają oswobodzeni z mocy ciemności. Spora grupa osób wybierając Chrystusa porzuca praktyki magiczne. Św. Łukasz stwierdza z mocą, że są one nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Franciszek odniosł się do stytuacji wchodzenia w podobne praktyki dzisiaj.

Magia jest sprzeczna z chrześcijaństwem

„Bądźcie uważni! Pytam was: ilu z was idzie stawiać sobie tarota, kto z was daje sobie czytać z ręki przez wróżki, albo sięga do kart, aby poznać przyszłość? Także dzisiaj w wielkich miastach praktykujący chrześcijanie chodzą robić te rzeczy – podkreślił Papież. – A na pytanie: «dlaczego, jako wierzący w Jezusa Chrystusa, idziesz do czarownika, do wróżki» odpowiadają: «wierzę w Jezusa Chrystusa, ale z powodu zdjęcia uroku idę także do nich» Bardzo proszę: magia nie jest chrześcijańska! Te rzeczy, które podejmuje się, aby odgadnąć przyszłość lub przeniknąć różne sprawy oraz zmienić rozmaite sytuacje życiowe nie są chrześcijańskie. Łaska Pana przynosi ci wszystko: módl się i zaufaj Panu.“

Franciszek zwrócił uwagę, że innym problemem, który napotkali apostołowie była działalność złotników wytwarzających posągi bogini Artemidy. Wykorzystywali istniejącą praktykę religijną do robienia ogromnych interesów. Również to, zdaniem Papieża, daje do myślenia. Paweł udaje się następnie do Miletu i wzywa stamtąd starszych Kościoła w Efezie, aby przekazać im ostatnie wskazania duszpasterskie. Znajdujemy tutaj jedną z najpiękniejszych stron Dziejów Apostolskich, która mówi, prezbiterom i wszystkim chrześcijanom jak należy się żegnać i jakie zachęty przekazywać.

Potrzeba czuwania nad sobą i nad innymi

„Co do nich mówi? «Uważajcie na samych siebie i na całą owczarnię». To jest praca pasterza: Uważać, czuwać nad sobą samym i nad stadem. Pasterz musi czuwać, proboszcz powinien czuwać, księża powinni czuwać, biskupi, i Papież powinien czuwać. Czuwać, aby zachować stado, ale także czuwać nad sobą, badać swoje sumienie oraz wiedzieć, jak się wykonuje to zadanie czuwania – podkreślił Franciszek. – Biskupi powinni być bardzo bliscy ludu, aby strzec go, bronić, nie oddalać od ludu.“

Ojciec Święty zaznaczył, że Paweł poleca pasterzy w ręce Boga oraz słowu Jego łaski, zachęcając do pracy własnymi rękami oraz do pomagania słabym i doświadczania w praktyce, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Vatican news

Nasi partnerzy