Na Święto św. Szczepana

  • Napisany przez:

Drodzy przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej!

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy opis męczeństwa świętego Szczepana, jednego z pierwszych siedmiu diakonów Kościoła. Po długim nauczaniu Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga” (Dz 7, 56).  Zatrzymajmy się zatem na tych słowach.

Niebo, które widzi Szczepan, odnosi się przede wszystkim do Boga. Niebo symbolizuje obecność Boga i Jego transcendencję. Mówiąc obrazowo, niebo jest domem Boga, dlatego w modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas Pan Jezus, zwracamy się do Ojca w niebie. Jednak Ojciec jest zawsze z Synem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” – mówi Pan Jezus, a Ojciec i Syn są nierozdzielnie złączeni z Duchem Świętym. Niebo jest zatem domem Boga, który jest Miłością, Jednością i Wspólnotą. Wiara w Boże Narodzenie mówi nam, że Jednorodzony Syn Ojca wychodzi z tego domu i przychodzi na świat, rodząc się z Maryi Dziewicy po to, aby otworzyć dla nas dom Ojca. Dom Boga staje się także naszym domem, ponieważ Bóg pragnie, aby w Boskim życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego uczestniczyło Jego ukochane stworzenie. Dlatego Szczepan widzi niebo otwarte, do którego może wejść on sam i wszyscy, którzy uwierzą.

Boże Narodzenie kryje w sobie tajemnicę nieba i daje nam nadzieję życia wiecznego. Czy o tym pamiętamy? Kardynał Robert Sarah w swojej książce Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, mówiąc o kryzysie wiary, stwierdza: „Zapominamy, że istnieje niebo. Już nie widzimy nieba i Boga też już nie widzimy” (s. 61). A Fiodor Dostojewski mówi z kolei że „ człowiek buduje sobie na ziemi kryształowy pałac ale wkrótce zacznie się w nim nudzić, ponieważ nie znajduje    w nim ani wolności, ani miłości (Notatki z podziemia z 1864 r.).

Drodzy słuchacze. Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga (por. Dz 7, 55). Zachwyt Szczepana patrzącego w niebo potwierdza, że niebo jest pełnią tego wszystkiego, czego pragnie ludzkie serce. W niebie nie będziemy więźniami czasu. Nie będzie przemocy i interesów. Nie będzie miejsca na współzawodnictwo i zazdrość. Obowiązywać będzie jedynie miłość. Jeśli Szczepan rozpoznał w niebie Jezusa stojącego po prawicy Boga, to również i my w niebie zobaczymy się i rozpoznamy. Odnajdziemy tam naszych przyjaciół, ale bez wad i złych nastrojów, ponieważ w domu Ojca zostaniemy wszyscy przebóstwieni i zanurzeni w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego – mówiąc słowami św. Grzegorza z Nyssy – mamy ciągle „spoglądać w górę, gdzie jest Bóg i tam gromadzić skarby, tam gotować odpocznienie dla swych serc, bo gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje (Mt 6, 21)” (II Homilia o Modlitwie Pańskiej).

Pisząc w tym liście o niebie, chcemy wyrazić przekonanie, że studia teologii i pedagogiki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, pomagają wszystkim studentom, doktorantom i słuchaczom naszej Uczelni spoglądać w niebo i odnajdywać właściwy kierunek życia. Pracownicy i Wykładowcy  Papieskiego Wydziału oraz Seminarium Duchownego są świadomi tego, że ich praca jest służbą, która wpisuje się w misję całego Kościoła. Dziękujemy dobremu Ojcu, że w tym roku akademickim mogliśmy przyjąć ponad dwustu nowych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. W naszej Uczelni we Wrocławiu owocnie działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku a w Świdnicy Studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne i Diecezjalny Kurs Teologiczny.    

Kochani Bracia i Siostry. Święta Bożego Narodzenia są okazją wyrażenia podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej. Dziękujemy kapłanom i ludziom świeckim, przede wszystkim za modlitwę w intencji powołań do służby w Kościele. Dziękujemy Wam, za ofiary, które składacie podczas dzisiejszych Mszy św., a które decyzją naszego Księdza Biskupa Ignacego, wspierają Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy. Szczególne podziękowanie kierujemy do księży Proboszczów i duszpasterzy naszej świdnickiej diecezji, a także do wszystkich naszych dobrodziejów, a zwłaszcza do członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Dziękujemy za wszelkie znaki Waszej materialnej hojności. Wyrażając wdzięczność wszystkim za pomoc modlitewną i finansową, pragniemy zapewnić o modlitwie w intencji naszych Darczyńców, zanoszonej przez pracowników, studentów świeckich i alumnów naszej Uczelni i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Polecając się Waszej życzliwości z głębi serca pozdrawiamy, życząc wszelkich łask od Nowonarodzonego Pan i Zbawiciela w Roku Pańskim 2020. Niech hojnie obdarza On swymi łaskami, darzy szczęściem i pomyślnością oraz budzi i podtrzymuje w naszych sercach nadzieję.

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

Rektor PWT we Wrocławiu

Ks. dr Tadeusz Chlipała

Rektor WSD Diecezji Świdnickiej

zdj. – wiara.pl

LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU I REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŚWIDNICY NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA W DNIU 26 GRUDNIA 2019 ROKU

 

Nasi partnerzy