Niedziela Słowa Bożego

Materiały biblijno-liturgiczne do duszpasterskiego wykorzystania

Materiały duszpaterskie przygotowane przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego, z inicjatywy zarządu Dzieła Biblijnego, przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła, przygotowano aplikację mobilną pod nazwą „Dzieło Biblijne”, która od dnia 28 grudnia 2021 dostępna jest nieodpłatnie w sklepach internetowych dla wiodących platform mobilnych.

Aplikacja to narzędzie pomocne w medytacji czytań liturgicznych i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. Zawiera ona Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Program zawiera również Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi wraz z pomocniczymi materiałami multimedialnymi. Całości dopełnia komentarz do ksiąg Pisma Świętego, przygotowywany systematycznie w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego, który będzie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach.

Materiały przygotowane przez ks. Kamila Osieckiego

moderatora Dzieła Biblijnego w diecezji świdnickiej

wersja WORD

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

23 stycznia 2022r.

 

W tym dniu wypada szczególnie podkreślić znaczenie Słowa Bożego w liturgii i życiu chrześcijańskim. Można to uczynić poprzez uroczyste sprawowanie Liturgii Słowa w czasie Eucharystii m.in. uroczyste wniesienie Ewangeliarza czy wyeksponowanie księgi Pisma Świętego, uroczystą proklamację Ewangelii użyciem świec i kadzidła. Do wykorzystania przekazujemy również wstęp do liturgii, modlitwę wiernych, propozycje kazania i nabożeństwo po Mszy Świętej.

PROPOZYCJE DO WYKORZYSTANIA DUSZPASTERSKIEGO:

Wstęp do Liturgii

Dzisiejsza 3 niedziela zwykła, decyzją papieża Franciszka od 2020 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Ma to się przyczynić do pogłębiania w nas świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii. Jest nam dana także po to, aby przypomnieć wiernym, że nie tylko należy czytać Pismo Święte, ale żyć Słowem Bożym na co dzień. Stając w prawdzie o naszych słabościach i o tym że Bóg i jego Słowo nie zawsze jest w naszym życiu najważniejsze uznajmy naszą grzeszność abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.

Propozycja kazania:

Myślę, że każdy z nas otrzymał kiedyś list. Może to był list od przyjaciela? Może był to list miłosny, w którym ktoś wyznawał nam miłość, może napisał w nim jakiś wiersz, dobre słowo. Może jesteś mamą i otrzymałaś list od dzieci z kolonii? Może widzieliśmy jak nasi starsi rodzice lub dziadkowie czytają stare listy, które otrzymali w czasie wojny od rodzeństwa, wspominając ich życie. Każdy list to wiadomość, zapisane historie, wydarzenia, uczucia i emocje. Gdy otrzymuję list to czymś naturalnym jest, że chce go przeczytać. Chcę się dowiedzieć co jest w środku no i oczywiście zaraz zabieram się do odpisania.

Dla mnie Pismo Święte to jest właśnie taki list. List od Pana Boga. Bóg w każdą niedzielę wysyła nam kawałek historii, opisuje nam jakieś wydarzenie albo przekazuje pouczenie, w tym „liście od Boga” zawarte są uczucia i emocje, tak jak w każdym liście. Jednak, mimo, że ten list jest skierowany do mnie i do Ciebie, czasami tak trudno go słuchać, a czasem jeszcze trudniej czytać samemu.

Dziś w pierwszym czytaniu jesteśmy świadkami szczególnej Liturgii Słowa. Widzimy jak Lud Boży żywo reaguje na Słowo Boże, a przecież dzisiaj szczególnie mamy przyjrzeć się naszemu sięganiu po Słowo i reakcji na nie w codzienności. Izraelici, którzy powrócili z niewoli babilońskiej po raz pierwszy w swoim życiu słyszą słowa księgi Prawa i nie pozostają na nie obojętni. Usłyszane słowa poruszają ich serca, ale reagują również ciałem, chociażby przez płacz i postawę ciała. W ewangelii dostrzegamy natomiast wypełnianie się starotestamentalnych proroctw w osobie Jezusa.

Wielu ludziom wydaje się, że Biblia jest trudna do zrozumienia, może również ty boisz się, że jest nudna, że nic ciekawego tam nie znajdziesz, a może jak zobaczyłeś grubą książkę, która stoi na najwyższej półce w Twoim domu i to Cię zniechęciło, do jej czytania. Czy miałeś kiedyś takie pragnienie, by przeczytać Pismo Święte, ale miałeś podobne odczucia jak wspomniane przed chwilą i porzuciłeś ten zamiar? Wielu ludziom niestety sięganie po Słowo Boże nie kojarzy się z niczym przyjemnym i nigdy nie przeczyta nawet ewangelii. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić do spotkania z tym Słowem. A skłonił mnie do tego fakt, że dziś jest początek Ewangelii św. Łukasza. Więc kolejny raz można zacząć od nowa. Gdy zaczynamy czytać Ewangelię św. Łukasza. Na początku swej księgi św. Łukasz mówi, że chce opowiedzieć „o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas”. Łukasz chce nam opowiadać o Jezusie, o tym kim On jest, co robi, jak i czym żyje, gdzie wędruje, chce opisać nam cuda, których dokonał Jezus, chce opisać to o czym mówił, jak nauczał, po co? Abyśmy go lepiej poznali. Warto zwrócić uwagę na to kto jest adresatem tej Ewangelii? Św. Łukasz zwraca się na początku do Teofila. Imię to oznacza: przyjaciel Boga, ktoś kto jest miły Bogu. Ewangelia jest skierowana do umiłowanych przez Boga, do Jego przyjaciół. Kto z nas nie chciałby być przyjacielem Jezusa? Myślę, że każdy, więc jest to słowo dla Ciebie. Czyli jest napisana dla nas, chrześcijan. Jest listem do mnie. Jest listem do Ciebie. I analogicznie Jeśli Bóg wysyła mi list to warto by było zobaczyć co On chce mi powiedzieć, co kryje ten list, jakie wydarzenia, jakie emocje i uczucia chce przekazać w nim Pan Bóg. Może nigdy nie próbowałeś odnaleźć Boga w Jego Słowie, może coś lub ktoś Cię zniechęcił, to wiedz że, jest to Księga, która zmieniła też moje życie, która pokazała jak iść, która pozwoliła mi prostować ścieżki mojego życia, która niejednokrotnie tłumaczyła mi jak dziecku krok po kroku moje życie i pomagała rozwiązywać problemy życiowe.

Kiedyś gdy przygotowywałem kazanie do dzisiejszej Liturgii Słowa dostałem od przyjaciela sms z prośbą o pomoc w jego kazaniu. Zadał mi dwa bardzo interesujące pytania na które miałem odpowiedzieć jednym zdaniem. Oto one: Dlaczego warto czytać Pismo Święte? Co daje mi czytanie Biblii? Odpowiedziałem na nie, ale poprosiłem aby przesłał mi odpowiedzi innych. Myślę że warto samemu sobie je zadać, a jako zachętę dla nas wszystkich przytoczę niektóre odpowiedzi na nie  jako świadectwo na działanie Słowa.

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?  „Bo jest jak oddech dla ducha. Nie wyobrażam sobie słuchać Jezusa nie słuchając Jego słowa”. „Słowo Boże daje mi siłę do troski o chorego męża mimo swojego cierpienia” „Warto czytać, bo wiem, że w tym świecie jest coś więcej, a raczej ktoś więcej i troszczy się o mnie nieustannie. Lubię to sobie przypominać” „Pozwala, mi poznać mojego Boga” „Bo jest tym co Bóg mówi do mnie osobiście” „Bo warto słuchać tego, co ma do powiedzenia Bóg, a On mówi prawdę” „Warto czytać Pismo Święte, bo, to spotkanie z Bogiem, który jest przyjacielem, a przyjaciela trzeba poznać.” „Warto czytać, bo to jedyne słowo, które nawet gdy ocenia to nie zabija”, „Bo Ewangelia jest piękna! I jest źródłem naszej wiary, bo opisuje Boga, w ludzkich słowach. I daje nadzieję i pokazuje Miłość” i drugie pytanie

Co daje mi czytanie Biblii? „To jest Drogowskaz. Nie wiem, jak iść, gdy nie słyszę Boga” „Kiedy niczego nie jestem pewien, odnajduje tam umocnienie, kiedy jestem smutny, odnajduje tam pocieszenie, kiedy nie wiem co robić odnajduje tam wskazówki” „Nadaje sens mojemu życiu” „Pokój i radość. Czytając Biblie, widzę ze w historii byli ludzie, którzy tak jak ja z czymś sobie nie radzili, coś im sprawiało trudność. Wtedy mam poczucie ze nie jestem w tym sam. Bóg zawsze przychodzi i prowadzi”, „Pozwala mi usłyszeć co myśli, czuje Bóg i porównać to z tym co ja czuję i myślę… o mojej codzienności, innych, o Bogu, o sobie” „Czytanie Biblii daje mi siły do codziennego bycia autentycznym” „Odpocznienie, zrozumienie mojego życia, radość”

Jednym słowem warto. Bóg jest obecny na każdej kartce Pisma Świętego, w każdym zdaniu chce Ci coś powiedzieć, chce Cię pocieszyć, przytulić, otrzeć każdą łzę, czasem chce dać nadzieje, a czasem sprowadzić nas ze złej drogi. Słowo Boże zmieniło życie wielu ludzi na świecie na lepsze i codziennie pozwala stawać się lepszym, dlaczego nie miało by zmieniać Twojego? Warto spróbować.

Modlitwa wiernych:

Pouczeni Słowem Bożym odpowiedzmy na Nie naszą wspólną modlitwą

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby dążąc do jedności z wszystkimi chrześcijanami, nie ustawał w głoszeniu Ewangelii całemu Światu. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Franciszka, naszego biskupa Marka wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby przepowiadając Słowo Boże byli jego autentycznymi światkami Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za katechetów i wszystkich duszpasterzy młodzieży, aby kształtowali w młodym pokoleniu postawę umiłowania Ewangelii Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za rodziny przeżywające kryzysy aby w Piśmie Świętym odnalazły drogę rozwiązania swoich problemów Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga na wieki w niebie. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych na Świętej Liturgii i za całą naszą Wspólnotę, abyśmy kształtowali nasze życie w oparciu o Słowo Boże

Panie, nasz Boże, Ty przez proroków i apostołów  kierujesz do nas swoje Słowo, przyjmij nasze pokorne modlitwy, które ono w nas zrodziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nabożeństwo :

Pieśń kończąca Eucharystię :

Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią, proszę Ciebie o przebaczenie za moje grzechy i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy.

Pieśń do Ducha Św.:

Przyjdź, o Duchu Święty! Oświeć mój rozum, abym poznał Twoje nakazy, wzmocnij moje serce przeciwko zasadzkom nieprzyjaciela; rozpal moją wolę… Usłyszałem Twój głos, i nie chcę być zatwardziały i opierać się, mówiąc: potem… jutro. Teraz! Żeby nie okazało się, że jutra mi zabraknie. O, Duchu prawdy i mądrości, Duchu rozumu i rady, Duchu radości i pokoju! Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę, ponieważ Ty chcesz, chcę tak, jak Ty chcesz, chcę wtedy, kiedy Ty chcesz… Prowadź mnie w czasie tej modlitwy

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (2 czytanie krótsze)

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Pozostańmy w medytacyjnej ciszy Chwila ciszy (ok. 5 minut)

Bóg pragnie zgromadzić wszystkich ludzi w swoim Kościele. Kościół jest dla wszystkich i wszyscy bez względu na dzielące ich różnice znajdą w nim swoje miejsce. Wszelkie mury dzielące Kościół są do przezwyciężenia dzięki modlitwie i wewnętrznym nawróceniu. Chrystus bowiem będąc Głową Ciała – Kościoła cierpi widząc podziały, które przez ludzkie słabości pojawiły się w kościele.

Przeżywając Niedzielę Słowa Bożego i Tydzień modlitw o jedność chrześcijan odpowiedzmy na Boże Słowo  i prośmy (po każdym wezwaniu będziemy wołać: Panie wysłuchaj naszego błagania)

– Aby Światło Ewangelii opromieniało wszystkie narody

– Aby pasterze wspólnot chrześcijan dawali przykład służby

– Aby wspólnoty chrześcijan zbliżały się do siebie

– Aby ustały podziały i niezgoda wśród narodów

– Aby Słowo Boże zbliżało nas do drugiego człowieka,

– Aby chrześcijanie oddawali cześć Bogu słowem i życiem

– Aby wyznawcy Chrystusa przebaczyli sobie wzajemnie wyrządzone krzywdy

– Aby rodziny, przeżywające kryzysy powróciły na drogę pokoju

-Aby Kościół stał się znakiem jedności dla podzielonego pandemią społeczeństwa

Panie który umiłowałeś Kościół i oddałeś za Niego swe życie, uświęć Go i oczyść przez swoje Słowo. Oddal od Niego wszelkie rozłamy, uwolnij Go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy Ciebie miłują i prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą. Połącz wszystkich chrześcijan w jednej wspólnocie wiary. Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju i prowadź wierzących do świętości.

Na koniec oddajmy się w opiekę Maryi, Matki Słowa, która przyjmując Słowo, stała się wzorem dla nas wszystkich Pod Twoją obronę

Pieśń Maryjna

Nasi partnerzy