Nieogarniony jest blisko

  • Napisany przez:

Święta Siostra Faustyna w Najświętszym Sakramencie dostrzegała źródło mocy wśród znoju i szarzyzny życia codziennego, tarczę i obronę, pokrzepienie wśród niepowodzeń i zwątpienia. Z tabernakulum czerpała siłę, odwagę i światło, tu szukała ukojenia.

O tej najpiękniejszej z modlitw – Adoracji Najświętszego Sakramentu – opowiedziały nam Siostry Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji z Kłodzka.

w-Akcji: Co to jest Adoracja?

Adorare po łacinie oznacza oddawanie czci, uwielbienie, oddawanie hołdu. Adoracja należna jest osobie, zakłada więc relację, a więc spotkanie. W podstawowym znaczeniu jest postawą, która należy się Bogu. Jest więc postawą, w jakiej człowiek powinien pozostawać wobec Boga.

A Adoracja Najświętszego Sakramentu?

To spotkanie z Bogiem, który zostawił nam siebie w prostym chlebie, aby być dla nas pokarmem i lekarstwem. Adorowanie przez człowieka Eucharystii, to oddanie czci pokorze i wspaniałomyślności Boga, który tak nas ukochał, że wydał swojego Syna. Zostawił nam Syna , by ten był blisko, by był obecny.

Czy są jakieś warunki Adoracji?

Tylko jeden: wiara. Wiara, że jest Bóg, którego można spotkać, a wiec Bóg, który jest Osobą. Bóg, który jest godny czci, a więc jest większy od człowieka, jest Jego Stwórcą i Panem, Ojcem, ale równocześnie Przyjacielem, który chce się spotkać. Chce być szukany i spotykany. A do Adoracji Najświętszego Sakramentu konieczna jest wiara w Eucharystię, czyli Bożą Obecność w Chlebie. Wiara w pokornego Boga, który nie bał się i nie czuł niechęci oddania się w grzeszne ręce człowieka.

Co dzieje się na Adoracji?

Pozornie nic, bo jest cisza i bardzo indywidualne dwie osoby. Wszystko zależy od uważności, czyli od tego jak bardzo człowiek jest świadomy, z kim w adoracji się spotyka. Można przeklęczeć godziny i nie dopuścić do siebie myśli, że jestem przed Bogiem. Świadomość taka jest jednak też darem. Sama więc okazja do adoracji, ta decyzja człowieka, by spędzić te kilkanaście minut inaczej, wychodząc z „swojego świata” jest szansą jaką człowiek daje sobie samemu, by uczcić Boga, by zauważyć, że istnieje „inny świat”. Im więcej takich zewnętrznych chwil uważności na Boga, na Jego działanie w świecie , tym większa szansa na spotkanie Boga w swoim wnętrzu.

Czy do tego konieczna jest cisza?

Do każdego spotkania jest potrzebna cisza. Bez ciszy można nie spotkać drugiego człowieka, co dopiero Boga. Bez ciszy trudno uporządkować i nazwać to co dzieje się we mnie, co przeżywam w relacji z innym. W ciszy łatwiej o uważność, dlatego tak koniczna ona jest po to by spotkać drugiego, by go usłyszeć i zrozumieć.

A jeśli wokół nas i w nas pełno jest „huku”, to czy Adoracja ma wartość?

Bóg chce nas spotkać prawdziwych. Jeśli prawdą o nas jest to, że jest w nas mnóstwo
nieuporządkowań, hałasu i chaosu, to nieuczciwością byłoby przychodzenie do Boga bez tego wszystkiego. Spotkajmy Boga ze wszystkim co mamy. Nie chowajmy przed nim tego co dla nas trudne, bo kto jeśli nie On może nam pomóc to wszystko uporządkować i wyciszyć. Spotkanie przyniesie owoc jeśli zdobędziemy się na szczerość. Owocem adoracji może być uważność wobec nas samych. By odkrywać, w towarzystwie Boga prawdę o sobie, źródła naszego chaosu. By na kolejnych spotkaniach otwierać się na Jego leczącą obecność coraz bardziej i coraz szczerzej.

Adoracja może być zatem ćwiczeniem na Wielki Post

Ćwiczenie to nie najlepsze słowo, bo zakłada jakąś technikę lub rytuały. Natomiast darowanie sobie czasu na adorację, może być ogromną szansą nam porządkowanie świata we mnie a potem wokół mnie. Na spotkanie Miłości i akceptacji, którą chce nam ofiarować Bóg. Z biegiem czasu możemy wręcz zatęsknić za takim czasem i takimi okolicznościami, gdzie mogę być sobą, gdzie nie muszę udawać, gdzie spotykam Boga, który ciągle Jest i czeka, by dać się spotkać.

zdj. – Siostry Mniszki Klaryski

Na terenie diecezji świdnickiej jest wiele kościołów w których odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Poniżej lista świątyń w których wierni mogą skorzystać z tej formy modlitwy.

Adoracja wieczysta:

Głuszyca, ul. 11 Listopada 6a
parafia pw. Chrystusa Króla
adoracja wieczysta od 1.01.2015

Adoracja czasowa:

Kłodzko, ul. Łukasińskiego 34
ss. Klaryski od Wieczystej Adoracji
adoracja od 26.05.1946, dla świeckich 6.00 – 21.00

Dzierżoniów, ul. Klasztorna
kościół pomocniczy Niepokalanego Poczęcia NMP
adoracja w dni powsz. 8.30 – 18.00, w niedz. 13.00 – 17.00 (od 7.09.1989)

Kłodzko, ul.Kard. S. Wyszyńskiego 1
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
adoracja pon-sob 7.00 – 18.00, II ndz m-ca 13.30 – 17.00

Świdnica, ul. Kotlarska 19
parafia św. Józefa Oblubieńca
adoracja 7.30 – 18.30

Ząbkowice Śląskie, ul. Grunwaldzka 8
ss. Klaryski od Wieczystej Adoracji
dla świeckich codziennie 6.00 – 18.00

 

Nasi partnerzy