Obraz Matki Boskiej Świdnickiej

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚWIDNICKIEJ UZDROWIENIA CHORYCH

Msze św. w sanktuarium (kaplicy) Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych:

  • wtorek      godz. 9.00
  • sobota      godz. 6.30

Msze dla grup pielgrzymów po wcześniejszym uzgodnieniu z Duszpasterstwem katedralnym (mailowo).

Nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych we wtorek, po Mszy o godz. 9.00 sprawowanej w intencjach zapisanych na kartkach (prośby i podziękowania).

Różaniec codziennie oprócz wtorku i niedzieli o godz. 8.30.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŚWIDNICKIEJ
KS. BISKUPA IGNACEGO DECA

Matko Boża Świdnicka, czczona od wieków w świdnickiej katedrze pod wzniosłym tytułem „Uzdrowienia Chorych”, spójrz na nas, uciekających się do Ciebie. Oto wszyscy jesteśmy chorzy na duszy i na ciele. Prosimy Cię pokornie, wstawiaj się za nami u Swojego Syna i wypraszaj nam i naszym bliskim łaskę zdrowia duchowego i fizycznego, abyśmy wolni od wszelkich udręczeń, mogli wypełniać z radością wolę Bożą i kiedyś posiąść szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Matko Boża, Świdnicka Pani, Matko Chrystusa i Matko nasza, wznosimy ku Tobie nasze oczy i serca i pokornie prosimy: wstawiaj się za nami u Swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, abyśmy, ciesząc się zdrowiem duszy i ciała, mogli w wierze, nadziei i miłości, jak najlepiej wypełniać nasze powołanie i po trudach ziemskiego życia, mogli otrzymać łaskę przyjęcia nas do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Historia obrazu Matki Bożej Świdnickiej  znajduje się na stronie Katedry Świdnickiej

Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych

Nasi partnerzy