Odezwa bpa świdnickiego Ignacego Deca

  • Napisany przez:

Drodzy Diecezjanie, w Świdnicy, w 2006 r. swoją działalność rozpoczęła Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej.

Na chwilę obecną w szkole, dbającej o integralny rozwój uczniów i realizującej wyjątkowy program wychowawczy oparty o chrześcijańskie zasady etyczne, uczy się 90 uczniów i zatrudnionych jest 17 nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje i kompetencje.  Nauka w szkole jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznania.

Mając świadomość znaczenia dla przyszłości naszej diecezji i Ojczyzny właściwie ukierunkowanego procesu edukacyjnego młodego pokolenia, respektującego ewangeliczne normy i postawy, zwracam się do wszystkich Diecezjan z prośbą o jednorazowe finansowe wsparcie tej wyjątkowej i potrzebnej placówki dydaktycznej na terenie diecezji. Ufam, że ofiary złożone do puszek we wszystkich kościołach diecezji, w niedzielę 17 XI pomogą szkole prowadzonej przez Caritas dynamicznie rozwijać swą działalność i przyczynią się do jeszcze lepszej jakości kształcenia i wychowywania młodego pokolenia.

Wszystkim dobrodziejom szkoły i jak również jej uczniom oraz gronu pedagogicznemu udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Matce Bożej, Stolicy Mądrości.

Odezwa Biskupa Świdnickiego w związku ze zbiórką na rzecz Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Nasi partnerzy