Ofiarom stanu wojennego

Poświęcenie tablicy pamiątkowej ofiarom stanu wojennego
oraz internowanym i więzionym w Areszcie Śledczym w Świdnicy

Świdnica, 13 grudnia 2021

Tragiczny bilans stanu wojennego to nie tylko tysiące internowanych, uwięzionych, zwolnionych z pracy, zmuszonych do emigracji, rzesze ludzi na różne sposoby szykanowanych, miliony pozbawionych nadziei na wolność, skazanych na lata kryzysu gospodarczego. Ten tragiczny bilans to także dziesiątki śmiertelnych ofiar. Do dzisiaj nie wiemy, ile ich tak naprawdę było.

Pamiętajmy, że w bilansie stanu wojennego nie powinno zabraknąć również złamanych życiorysów wielu wybitnych artystów, intelektualistów i działaczy społecznych. Te wszystkie ofiary to niepowetowana strata dla polskiej kultury, nauki i gospodarki. Często zapomina się też o najbardziej niewinnych ofiarach stanu wojennego – o dzieciach osób represjonowanych i internowanych, z których część, odebrana rodzinie, trafiła do państwowych ośrodków opieki.

Dzisiaj, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wspominamy ich wszystkich. Pamiętamy szczególnie o więzionych w tutejszym Areszcie w Świdnicy. 

 

Modlitwa:

Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze wszystkich naszych rodaków, którzy oddali swe życie w obronie umiłowanej Ojczyzny. Powierzamy poszkodowanych, poranionych i wyrzuconych na margines życia. Niech ich ofiara nie pozostanie daremna. Ofiarom stanu wojennego dedykujemy dzisiaj światełko naszej serdecznej pamięci wyrażonej także w pokornej modlitwie, aby ich ofiara nie pozostała daremna. 

Spraw, abyśmy upamiętniając poprzez tę tablicę wszystkich tutaj internowanych, więzionych i szykanowanych, także tych którzy zginęli za Ojczyznę, mogli kiedyś radować się ze spotkania z nimi w Domu naszego Ojca w niebie. Nam żyjącym zaś daj łaskę pamięci o nich i siłę zdolną godnie żyć, służyć i przebaczać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Bp Marek Mendyk

Nasi partnerzy