Ojciec Święty modlił się o powstrzymanie pandemii

  • Napisany przez:

„Byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Podczas nabożeństwa na pustym placu Świętego Piotra, papież Franciszek modlił się o powstrzymanie pandemii,  zachęcał  do przyjęcia mocy wiary,  która wyzwala ze strachu i daje nadzieję. Poprzez media, miliony chrześcijan na całym świecie modliło się razem z nim.

Nabożeństwo na  pustym, z powodu epidemii korona wirusa placu Świętego Piotra, rozpoczęło się od słów  Ewangelii wg św. Marka, opisujących scenę burzy na jeziorze (Mk 4,35-41), podczas której Jezus, mimo rozgardiaszu śpi spokojnie. Na pytanie przerażonych uczniów: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” odpowiada: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”.

„ Od tygodni wydaje się, iż zapadł wieczór. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy. Podobnie jak uczniów z Ewangelii ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem” – mówił Ojciec Święty.

Ta  burza , którą obecnie przeżywamy, odsłania naszą bezradność, strach i „fałszywe przesłanki, na których zbudowaliśmy nasze życie, starając się ukryć swój egoizm. Teraz zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem”.

 „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”- papież wielokrotnie podkreślał te słowa Jezusa.

 -„Ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy Cię: „Zbudź się, Panie!”- kontynuował Ojciec Święty.

-„Panie, kierujesz do nas apel, apel o wiarę(…), by przyjść do Ciebie i zaufać Tobie. W tym Wielkim Poście rozbrzmiewa Twój naglący apel: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” (Jl 2,12). Wzywasz nas, byśmy wykorzystali ten czas próby jako czas wyboru. Nie jest to czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym”.

Z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy.

Ojciec Święty podkreślił także znaczenie modlitwy: „Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Zachęcił do rozbudzenia solidarności, wiary i nadziei. Wskazał, że „przyjęcie krzyża oznacza odnalezienie odwagi, by wziąć w ramiona wszystkie przeciwności obecnego czasu”.

„Mamy kotwicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: w Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: w Jego krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości. Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia: On zmartwychwstał i żyje obok nas”.

Ojciec Święty szczególnej modlitwie polecił  lekarzy, personel medyczny, pracowników supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźników, stróżów porządku, wolontariuszy, księży i  zakonnice.  Modlił się także w  intencji rodzin i nauczycieli,  którzy uczą najmłodszych „jak stawić czoło kryzysowi i przejść przez niego, dostosowując nawyki, wznosząc oczy i rozbudzając modlitwę”.

„Wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas” (por. 1 P 5,7).

Na zakończenie homilii papież prosił Boga:

-„Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Wzywasz nas, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: „Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5).

Następnie modlił się przed  wizerunkiem Matki Bożej „Salus Populi Romani” z bazyliki Matki Bożej Większej oraz  cudownego krucyfiksu z kościoła św. Marcelego. Podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem odmówił  modlitwę błagalną, w której znalazło się m.in. wezwanie o wybawienie ludzi od epidemii.  

Na zakończenie udzielił  nadzwyczajnego błogosławieństwa apostolskiego „Urbi et Orbi”.

zdj. – VaticanMedia (Stacja7.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy