Pałac dla potrzebujących opieki

  • Napisany przez:

Biskup Marek Mendyk w dniu dzisiejszym poświecił nowo oddany ośrodek opieki Poranek. Pensjonariusze będą mieszkali w odnowionym XIXw. pałacu z bogatą historią. Caritas diecezji świdnickiej wraz z włodarzami aglomeracji wałbrzyskiej podjęli się tego dzieła, aby osoby starsze, nisko uposażone mogły w godnych warunkach przeżywać swoją starość, znaleźć opiekę i wsparcie.

Nasi partnerzy