Ruchoma Szopka w Bardzie

Mimo że w liturgii okres Bożego Narodzenia kończy się w święto Chrztu Pańskiego, w polskiej tradycji śpiewanie kolęd trwa do 2 lutego. Szczególnie w tym czasie pielgrzymi i turyści odwiedzający bardzkie sanktuarium oglądają ruchomą szopkę. Jest to jedna z większych ruchomych szopek typu panoramicznego w Polsce. Można ją oglądać przez cały rok, jednak w tym czasie odwiedza ją szczególnie dużo osób.

Szopka nawiązuje do dawnej tradycji. Niegdyś Bardo już miało szopkę, która znajdowała się przy drodze do Górskiej Kaplicy, ale uległa zniszczeniu. Jak głosi napis w szopce, została ona zbudowana na upamiętnienie 700-lecia pielgrzymowania do Barda (1270-1970).

– Centralną postacią szopki jest osoba Jezusa Chrystusa. To wszystko, co dzieje wokół, to próba oddania codziennego życia. Na uwagę zasługuje też poczet sławnych postaci, zwłaszcza królów polskich, jest również postać św. Jana Pawła II, a także kard. Stefana Wyszyńskiego, który bywał w Bardzie. Te postacie w barwnym korowodzie przechodzą obok Dzieciątka Jezus – mówił o. Mirosław Grakowicz CSsR, proboszcz parafii NMP w Bardzie i kustosz sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej.

W miejscu, gdzie obecnie można oglądać ruchomą szopkę, wcześniej była krypta grzebalna dla zakonników. Głównym konstruktorem szopki był brat zakonny. Bardzka szopka jest jedną z kilkunastu wykonanych przez redemptorystów. Uwagę turystów przyciągają barwne postaci korowodu. Większość z nich została wykonana ręcznie, mają rzeźbione twarze i szyte stroje. W korowodzie widzimy ponad 50 postaci związanych z historią Polski i naszego regionu, w większości są one podpisane. Książęta i królowie Polski wzorowane są na obrazach Matejki z pocztu królów i książąt Polski.

Ruchomą szopkę można oglądać w dni powszednie od 9.00 do 16.00 ( w okresie zimowym) w niedziele i święta od 10.30 do 14.30.

ak

Nasi partnerzy