Papież Franciszek. Pandemia może doprowadzić do katastrofy edukacyjnej

  • Napisany przez:

Pandemia może doprowadzić do katastrofy edukacyjnej – ostrzegł w czwartek papież Franciszek w przesłaniu wideo do uczestników inicjatywy pod nazwą Globalny Pakt Edukacyjny. Zorganizowała ją na apel papieża watykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego.

Systemy edukacyjne na całym świecie ucierpiały w wyniku pandemii zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim.

– powiedział Franciszek.

Podkreślił, że przed groźbą katastrofy w edukacji ostrzegają międzynarodowe agencje. Zaznaczył, że według publikowanych danych 10 milionów dzieci może zostać zmuszonych do porzucenia szkoły z powodu kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez pandemię.

Zwiększy się tym samym już alarmująca przepaść edukacyjna z ponad 250 milionami dzieci w wieku szkolnym wykluczonych z wszelkiej działalności edukacyjnej.

– dodał.

Franciszek zauważył, że zdalne nauczanie, wprowadzone z powodu pandemii, ukazało nierówności w dostępie do edukacji. Ponadto wiele dzieci i wielu nastolatków pozostało w tyle, jeśli chodzi o naturalny proces rozwoju pedagogicznego.

W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego, brzemiennego w poczucie zniechęcenia i zagubienia, uważamy, że jest to czas na to, by zawrzeć globalny pakt edukacyjny dla młodych pokoleń i z nimi, który zaangażuje rodziny, wspólnoty, szkoły i uniwersytety, instytucje, religie, rządzących, całą ludzkość w kształcenie osób dojrzałych.

– oświadczył papież Franciszek.

Zaznaczył:

W sposób szczególny kierujemy apel do całego świata, do mężczyzn i kobiet kultury, nauki i sportu, do artystów, pracowników mediów, by podpisali się pod tym paktem i żeby poprzez swoje świadectwo oraz pracę zostali promotorami wartości troski, pokoju, sprawiedliwości, dobra, piękna, gościnności wobec drugiej osoby i braterstwa.

Nie powinniśmy oczekiwać wszystkiego od tych, którzy rządzą, byłoby to infantylne.

– zastrzegł papież.

Wskazał, że droga życia potrzebuje nadziei opartej na solidarności, a każda zmiana wymaga „procesu edukacyjnego, by zbudować nowe wzory zdolne odpowiedzieć na wyzwania i kryzysy współczesnego świata.

Uważamy, że edukacja jest jedną z najskuteczniejszych dróg do tego, by ucywilizować świat i historię.

– dodał.

Jak ocenił, „edukacja to przede wszystkim kwestia miłości i odpowiedzialności, przekazywanych z pokolenia na pokolenie”. Jego zdaniem edukację należy rozumieć jako „naturalne antidotum na indywidualistyczną mentalność, która czasem przeradza się w prawdziwy kult +ja+ i prymat obojętności”.

Dzisiaj potrzebna jest nowa era zaangażowania edukacyjnego, które obejmie wszystkie części składowe społeczeństwa.

– wezwał papież.

Odnotował, że wśród młodych ludzi szerzy się poczucie samotności i nieufności, wywołujące depresję, uzależnienia, agresję, nienawiść słowną, znęcanie się nad innymi.

Franciszek wezwał, by wysłuchać wołania młodych pokoleń.

źródło – deon.pl

zdj. – pixabay

Nasi partnerzy