Paradoks obfitości

  • Napisany przez:
Jan Paweł II nazwał to „paradoksem obfitości” – przypomniał Franciszek. W przesłaniu do uczestników sesji Światowego Programu Żywności papież wezwał do walki z „mechanizmami powierzchowności, zaniedbania i egoizmu”, które leżą u podstaw kultury marnotrawstwa jedzenia.
„Jeśli chcemy budować przyszłość, w której nikt nie pozostanie w tyle, musimy stworzyć teraźniejszość, która radykalnie odrzuci marnotrawstwo” – napisał papież Franciszek.
„Marnotrawstwo to zjawisko, które w coraz większym stopniu obciąża nasze sumienia. W wielu miejscach nasi bracia i siostry nie mają dostępu do wystarczającej i zdrowej żywności, podczas gdy w innych jedzenie jest wyrzucane” – napisał papież.
Jan Paweł II nazwał to „paradoksem obfitości”, który nadal stanowi przeszkodę w rozwiązaniu problemu wyżywienia ludzkości.
Franciszek zachęcił do zmiany stylu życia.
„Razem możemy wprowadzić nowy styl życia, który polega na właściwym docenianiu tego, co daje nam matka ziemia i będzie miał wpływ na ludzkość jako całość” – napisał papież.
Wskazał, że „nikt nie może być uważany za zwolnionego z konieczności zwalczania kultury marnotrawstwa, która prześladuje tak wielu ludzi, szczególnie biednych”. W swoim liście papież wsparł niedawno rozpoczętą globalną kampanię „Stop The Waste” (Stop Marnotrawstwu).
„Chciałbym, aby ta kampania pomogła tym wszystkim, którzy w naszych czasach odczuwają skutki ubóstwa oraz pokazała, że kiedy osoba ludzka znajduje się w centrum decyzji politycznych i ekonomicznych, pokój oraz stabilność są umacniane między narodami i dokonuje się prawdziwy postęp ludzkości” – napisał Franciszek.
Łukasz Sośniak SJ/vaticannews.va/ks
 

Nasi partnerzy