Park krajobrazowy „Ujście Warty”

  • video
  • Napisany przez:

Park krajobrazowy „Ujście Warty” powstał w 1996 roku. Obejmuję on obecnie obszar ponad 1700 ha, pozostając jednym z największych parków województwa lubuskiego. 
Okolice Ujścia Warty to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Krzyżują się tu dwie wielkie rzeki – Odra i Warta, kształtująca niezwykły charakter tego terenu. Cechą wyróżniającą krajobrazu parku krajobrazowego „Ujście Warty” z pośród wielu innych są dominujące tereny otwarte: rozległe, podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, oczka wodne i niewielki zadrzewienia. 

Nasi partnerzy