Patron dziennikarzy i mediów

Wyprzedzał swoją epokę, św. Franciszek Salezy, którego wspominamy właśnie dziś, 24 stycznia. Jest też doktorem Kościoła, patronem dziennikarzy oraz prasy katolickiej. Każdego roku w dniu św. Franciszka Salezego, Ojciec Święty ogłasza swe orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku hasłem orędzia Papieża Franciszka jest „Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15).

Papież Pius IX św. Franciszka Salezego ogłosił doktorem Kościoła w 1877 r., a Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto ten święty czczony jest jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek.

Św. Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 w Alpach Wysokich pod Thorenes. Był najstarszym synem spośród 13 rodzeństwa. Głęboko katolickie wychowanie przyszły święty otrzymał w domu. Studiował teologię i zagadnienia biblijne. Jednak pod wpływem ojca zmienił kierunek i rozpoczął studia prawnicze, które mogły mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej. Tym samym Franciszek z Paryża udał się do Padwy.

Święcenia kapłańskie Franciszek otrzymał w roku 1593, w swojej posłudze miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał złotym humorem. Ten dar był mu pomocny, gdy posługiwał w charakterze misjonarza.

Zmarł nagle w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665.

Nasi partnerzy