Po co światu Misjonarka?

  • Napisany przez:

W malowniczo położonym Wilikanowie, u podnóża Masywu Śnieżnika w powiecie kłodzkim, mieszkają siostry Misjonarki Krwi Chrystusa. Siostry słyną ze swojej serdeczności i otwartości. Swoją posługę realizują m.in. poprzez rekolekcje (dla dzieci i dorosłych), dni skupienia, formację, nabożeństwa, misje ludowe. O duchowości zgromadzenia i pracy apostolskiej rozmawiamy z siostrą Konsolatą.

wakcji24.pl: Każde zgromadzenie zakonne posiada własną, unikatową duchowość, która nadaje kierunek i sens jego działaniu. Na czym opiera się duchowość zgromadzenia sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa?

Siostra Konsolata: Duchowość jest pewną drogą, która prowadzi nas do doświadczenia, poznania a w rezultacie uwielbienia Pana Boga. Nasz misyjny charyzmat ma swoje źródło w tajemnicy paschalnej. To tajemnica przejścia ze śmierci do życia, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. Wielki apostoł Krwi Chrystusa – św. Kasper del Bufalo, w jednym ze swoich listów rekolekcyjnych z 1827 roku napisał, że „błogosławieni jesteśmy, jeśli u stóp Krzyża nabędziemy tego życia duchowego, które jest sercem wszelkiego działania”. A ponieważ w naszej codzienności nie brakuje nam większych czy mniejszych krzyży, możemy śmiało powiedzieć, że duchowość paschalna jest duchowością życia w Bożej obecności, niejako w cieniu krzyża. Boję się Krzyża, ale jako czcicielka/ czciciel Krwi Chrystusa muszę stawiać Go w centrum swojego życia. Nie tylko o Nim mówić, ale autentycznie wybierać nieraz to, co w życiu trudniejsze, mniej spektakularne, wymagające większego zaangażowania.

wakcji24.pl: Czym siostry misjonarki zajmują się na co dzień? Na czym polega ich działalność?

Tak jak Krew Chrystusa, która krąży w organiźmie i jest niezbędna do jego funkcjonowania, tak i my staramy się być tam, gdzie jest przelewana krew. W filmie Mela Gibsona Pasja, jest taka scena, na której Maryja zbiera krople Krwi Swojego Syna. My jako Misjonarki Krwi Chrystusa staramy się to robić na sposób duchowy. Jesteśmy po to, aby dawać nadzieję, aby być znakiem Miłości Boga w świecie. Bierzemy udział w prowadzeniu rekolekcji, w misjach ludowych, katechizujemy. Pracujemy w instytucjach kościelnych. Nasze domy są otwarte na osoby świeckie, które potrzebują miejsca modlitwy, wyciszenia, przeżywają jakieś kłopoty.

Jedna z naszych nowicjuszek, na pytanie: po co światu Misjonarka? – odpowiedziała: „Misjonarka to osoba od zadań specjalnych, która w każdym swoim zadaniu głosi chwałę Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa wiąże się dla mnie z miłością, zatem to nasze działanie, praca, proste domowe czynności, modlitwa, ma być przepojone miłością, jaka daje nam Krew Jezusa. Kiedy dzielę się miłością, sama zyskuje siłę, aby nieść tę Krew dalej”.

wakcji24.pl: Na czym polega praca apostolska sióstr? Kto może wziąć udział w rekolekcjach organizowanych przez siostry?

Nasza działalność apostolska wiąże się z głoszeniem chwały Krwi Chrystusa, szczególnie poprzez prowadzenie rekolekcji, skupień, nabożeństw, niedzieli misyjnych zarówno w naszych domach, jak i w parafiach oraz innych domach rekolekcyjnych. Podczas wakacji prowadzimy rekolekcje dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych. Aby nasze przepowiadanie stawało się bardziej skuteczne, przy naszym zgromadzeniu działa również Wspólnota Apostołów Krwi Chrystusa. Jest to wspólnota osób świeckich, działająca na podstawie własnych statutów, będąca przedłużeniem naszej misji w środowisku pracy, nauki, zamieszkania.

Naszym ważnym apostolstwem jest również apostolstwo modlitwy. Wiele osób zwraca się z prośbą o modlitwę w trudnych sprawach życiowych, powierza nam swoje bolączki, rozterki. Staramy się odpowiedzieć i na tą potrzebę naszych niełatwych czasów.

Jeżeli interesuje cię nasze życie, powołanie, praca czy misja, jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego bądź pragniesz pogłębić swoją formację duchową, zapraszamy do naszych domów. Można się z nami również kontaktować pod następującymi numerami telefonów 696 538 757 oraz 046 814 42 69.

Błogosławiona Krew Jezusowa!

 

 

 

Nasi partnerzy